Wzory reklamacji

Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało przykładowe wzory reklamacji konsumenckich do przedsiębiorców.
Reklamację należy wysłać e-mailem lub pocztą tradycyjną, zachowując kopię oraz potwierdzenie wysyłki.

Skip to content