Polityka Prywatności strony internetowej

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, które wprowadzają spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym informujemy że;

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Spero z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 26/9, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru firm pod numerem Nip: 5213104909.
 2. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się:
 • Telefonicznie: pod numerem telefonu +48 506392139.
 • Mailowo: na adres: zgloszenia@spero.click
 • Pisemnie przesyłając korespondencję na adres: Spero, Piotr Esse ul. Narbutta 26/9, 02-541 Warszawa.
  Z administratorem danych osobowych można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem  danych osobowych oraz z korzystaniem przez Użytkownika z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Dane osobowe przetwarzane są w celach;
 • statystycznych,
 • wysyłki Newslettera drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika,
 • w pozostałych działaniach promocyjno-komunikacyjnych ECK tj. ankieta internetowa.
 1. Okres przechowywania danych:
 • na potrzeby wysyłki newslettera – do momentu zaprzestania subskrypcji przez Użytkownika
 • IP użytkowania, który zaakceptował politykę plików cookies przechowywane jest przez okres 1 roku
 • IP Użytkownika, który wypełnił ankietę na stronie ECK przechowywane jest do czasu przetworzenia wyników ankiety do celów promocyjno-komunikacyjnych.
 1. Prawa osoby której dane dotyczą;
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania, uzupełnienia danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO.

 

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.