Polityka Prywatności strony internetowej

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, które wprowadzają spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

W związku z powyższym informujemy że;

Administratorem danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w imieniu Europejskiego Centrum Konsumenckiego z siedzibą w Warszawie przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Odbiorcą danych i administratorem strony internetowej jest firma Spero z siedzibą w Warszawie przy ul. Narbutta 26/9, 02-541 Warszawa, wpisana do rejestru firm pod numerem Nip: 5213104909.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w UOKiK: iod@uokik.gov.pl

Z administratorem strony można skontaktować się:

Dane osobowe przetwarzane są w celach:

Okres przechowywania danych:

Prawa osoby której dane dotyczą:

Skip to content