Złóż skargę / zadaj pytanie

ECK Polsk udziela bezpłatnych porad i pomocy pod adresem e-mail:

Przed skontaktowaniem się z Europejskim Centrum Konsumenckim (ECK), uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

Jeżeli chcesz potwierdzić, czy Twoja skarga dotarła, nie wysyłaj kolejnego e-maila, tylko zadzwoń pod nr (22) 55 60 600. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-13.00.

Skarga jest rozpatrywana w ramach  informatycznego systemu (IT-Tool) sieci Europejskich Centrów Konsumenckich.

 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Opis sprawy
 • Imię i nazwisko konsumenta
 • Dane przedsiębiorcy
 • Opis sprawy, w szczególności:
  1. informacje dotyczące zawartej umowy (np. data zawarcia umowy, cena, sposób zawarcia umowy itp.)
  2. opis produktu lub usługi
  3. opis problemu (np. brak dostawy towaru, wadliwy produkt)
  4. informacje dotyczące przeprowadzonej procedury reklamacyjnej
 • Określenie roszczeń konsumenta (np. wskazanie konkretnej kwoty odszkodowania)
 • Dokumentację sprawy przesłaną w formie załącznika do wiadomości

*  Wskazanie numeru telefonu jest dobrowolne, jednak w wielu przypadkach może usprawnić komunikację.

Informacje techniczne:

 • Skargę należy przesłać w formie jednego maila, zawierającego w treści opis problemu oraz załączniki.
 • Dokumentację sprawy należy przesyłać wyłącznie w formie ZAŁĄCZNIKÓW (maksymalnie 4 pliki).
 • Nie należy zmieniać tematu korespondencji e-mailowej z ECK (w innym wypadku sprawa może zostać zarejestrowana ponownie).
 • Akceptujemy pliki w formacie PDF, WORD, JPG lub EXCEL.
 • Maksymalny rozmiar załączników to 30 MB.
 • Prosimy o przekazywanie korespondencji z przedsiębiorcą w formie załączonego pliku WORD, PDF lub JPG. E-maile wysłane w trybie „przekaż dalej”, mogą nie być odczytane przez system.

*Wymagania techniczne są uwarunkowane przez system internetowy (IT-Tool) administrowany przez Komisję Europejską. W razie problemów prosimy o przesłanie dokumentacji sprawy pocztą tradycyjną i/lub kontakt telefoniczny pod nr 22 55 60 600.

Warunkiem udzielenia pomocy w przypadku sporu z zagranicznym przedsiębiorcą jest spełnienie następujących kryteriów:

 • Konsumencki charakter sprawy
 • Transgraniczny charakter sprawy (z obszaru UE, Norwegii lub Islandii)
 • Wyczerpanie procedury reklamacyjnej (tj. otrzymanie niesatysfakcjonującej odpowiedzi od przedsiębiorcy bądź brak odpowiedzi na reklamację w ciągu miesiąca)
 • Przesłanie opisu sprawy oraz kopii pełnej dokumentacji

Odpowiedzi udzielane są zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Czas oczekiwania wynosi około 30 dni. Ze względu na tymczasowe duże obciążenia termin ten też może się wydłużyć.

Ważne informacje!

Działania w ramach sieci Europejskich Centrów Konsumenckich mają charakter pozasądowy/polubowny. Nie posiadamy środków przymusu prawnego, a postępowanie prowadzone przez ECK nie wstrzymuje biegu przedawnienia możliwości dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

Przed wysyłką zgłoszenia, zapoznaj się z:

Wzory pism

Skip to content