FAQ - najczęściej zadawane pytania

W jaki sposób postępować w konkretnych przypadkach:

Co to są transakcje ponadgraniczne?

Jak dokonywać płatności kupując za granicą lub przez Internet?

Jak złożyć reklamację i zwrócić towar zagranicznemu sprzedawcy?

Które instytucje bezpłatnie pomagają konsumentom?

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.