Materiały prasowe

Informacje prasowe
Pobierz
Pobierz

Archiwum informacji prasowych
   2017
   2016
   2015
   2014

No files found in this folder.

 

Kontakt:

Katarzyna Słupek
Specjalista ds. komunikacji
Tel.: 22 55 60 248
katarzyna.slupek@konsument.gov.pl

 

Pobierz logo ECK (PNG, 509x311px

Strona internetowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.