Kontakt

Adres

Europejskie Centrum Konsumenckie

Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 118
Fax: 22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl
Zapytania konsumenckie: ECCNET-PL@ec.europa.eu

Porady dla konsumentów (dyżur telefoniczny i wizyty osobiste):

Poniedziałek – Piątek: 10.00-14.00

Godziny pracy centrum:

Poniedziałek – Piątek: 8.30-16.30

Strona internetowa jest częścią działania 785592 – ECC PL FPA 2018-2021, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.