Europejskie Centrum Konsumenckie

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK)
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 600 (poniedziałek – piątek w godz. 10.00-14.00)
Zapytania konsumenckie: ECCNET-PL@ec.europa.eu
E-mail: info@konsument.gov.pl (*adres ten nie jest dedykowany do zgłoszeń konsumenckich)


Jak złożyć skargę?

Prosimy o zapoznanie się z REGULAMINEM ECK oraz POLITYKĄ PRYWATNOŚCI.

Godziny pracy ECK
Poniedziałek – Piątek: 8.30-16.30