Kontakt

Adres

Europejskie Centrum Konsumenckie

Centrum Konferencyjne UOKiK, p.1.5.
Plac Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Tel.: 22 55 60 118
Fax: 22 55 60 359
E-mail: info@konsument.gov.pl

Godziny pracy centrum:

Poniedziałek – Piątek: 830 – 1630

Dyżur telefoniczny (porady dla konsumentów):

Poniedziałek – Piątek: 1000 – 1400

Wizyty osobiste:

Poniedziałek, Środa, Piątek: 1000-1400 
Wtorek, Czwartek: 1400-1800  

Zapraszamy do śledzenia nas na Twitterze – @ECCPoland.

(Twitter nie jest właściwym miejscem do zgłaszania skarg i zapytań.)

Europejskie Centrum Konsumenckie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), którego brzmienie jest następujące: „Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej do ECK Polska korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby,
  • opisu sprawy, której dotyczy w treści.

Strona internetowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.