O nas

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą? Brytyjski sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? Niemiecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? Brzmi znajomo? Jeżeli tak, zgłoś się po darmową pomoc prawną do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK) należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Celem sieci ECC-Net jest udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. Pomoc ECC-Net jest udzielana bezpłatnie.

Cele sieci ECC-Net

 1. Zapewnianie konsumentom informacji
 2. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu skarg
 3. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu sporów
 4. Organizowanie działań promocyjnych
 5. Przyczynianie się do rozwoju ADR oraz platformy ODR
 6. Współpraca sieciowa: wzajemne kontakty i wymiana informacji
 7. Współpraca z organami wykonawczymi
 8. Współpraca z przedsiębiorcami (stowarzyszeniami lub organizacjami
 9. Zapewnianie ustandaryzowanej obsługi o jednorodnie wysokim poziomie jakości

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

ECK nie jest właściwe:

 • w przypadku skarg dotyczących dwóch osób fizycznych (np. zakup towarów lub wynajem pokoju między dwiema osobami prywatnymi),
 • w przypadku skarg dotyczących dwóch przedsiębiorców,
 • jeżeli skarga dotyczy przedsiębiorcy spoza geograficznego zasięgu sieci np. Szwajcaria, USA, Chiny, Rosja,
 • jeżeli przedsiębiorca wyraźnie odmówił współpracy z ECC-Net,
 • jeżeli została już rozpoczęta procedura sądowa.

Jeżeli zapytanie dotyczy sprawy, która nie należy do kompetencji ECC-Net, poinformujemy o tym konsumenta i jeżeli jest to możliwe, podamy dane kontaktowe organu lub organizacji właściwej do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Tak będzie na przykład:

 • jeżeli nie istnieje możliwość identyfikacji przedsiębiorcy,
 • w przypadku oszustwa,
 • jeżeli sprawa dotyczy usług finansowych lub ubezpieczeniowych.


Jak się z nami skontaktować?

Drogą telefoniczną (22 55 60 600, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-14), e-mailem (eccnet-pl@ec.europa.eu) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 (od pn. do pt w godz.: 10-14).

Uprzejmie informujemy, że na zgłoszenia odpowiadamy zgodnie z kolejnością wpłynięcia.

Nasz Zespół

Karol Muż

Koordynator ECK

Katarzyna Słupek

Koordynator zespołu PR i komunikacji

Wojciech Szczerba

Koordynator ds.
prowadzenia spraw


Joanna Izdebska

Specjalista ds. PR i komunikacji


Anna Myrczek

Doradca


Kaja Krent-Rechenek

Doradca

 

Emilia Ekiert-Jurusik

Doradca


Renata Yanisiv

Koordynator administracyjny

Piotr Esse

Informatyk