O nas

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą? Przewoźnik odwołał Twój lot? Niemiecki sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? Włoska wypożyczalnia samochodów pobrała niesłusznie dodatkową płatność z Twojej karty? Francuski pokój hotelowy odbiegał od internetowej oferty? A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? Brzmi znajomo? Jeżeli tak, zgłoś się po darmową pomoc prawną do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK) należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą?  Przewoźnik odwołał Twój lot?  Niemiecki sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki?  Włoska wypożyczalnia samochodów pobrała niesłusznie dodatkową płatność z Twojej karty?  Francuski pokój hotelowy odbiegał od internetowej oferty?  A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? 

Brzmi znajomo? Jeżeli tak, zgłoś się po darmową pomoc prawną do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK) należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Sieć ECC-Net w Europie

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 27 państwach członkowskich UE, a także Islandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Celem sieci ECC-Net jest udzielanie porad konsumentom oraz rozwiązywanie ich transgranicznych sporów w sposób pozasądowy. Pomoc ECC-Net jest udzielana bezpłatnie.

Nasza Misja

Sieć 30 Europejskich Centrów Konsumenckich umożliwia konsumentom poznanie ich praw i pełne korzystanie z oferty jednolitego rynku UE. Jak ją realizujemy? Doradcy prawni ECC-Net bezpłatnie pomagają konsumentom w rozwiązywaniu ich transgranicznych sporów z przedsiębiorcami. Sieć posiada unikalną wiedzę i rzetelne informacje na temat bieżących problemów konsumenckich na rynku wewnętrznym, co może być wykorzystane do kształtowania polityki przy współpracy z krajowymi i europejskimi interesariuszami. NASZA MISJA

Cele sieci ECC-Net

 1. Zapewnianie konsumentom informacji
 2. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu skarg
 3. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu sporów
 4. Organizowanie działań promocyjnych
 5. Przyczynianie się do rozwoju ADR oraz platformy ODR
 6. Współpraca sieciowa: wzajemne kontakty i wymiana informacji
 7. Współpraca z organami wykonawczymi
 8. Współpraca z przedsiębiorcami (stowarzyszeniami lub organizacjami
 9. Zapewnianie u standaryzowanej obsługi o jednorodnie wysokim poziomie jakości

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

ECK nie jest właściwe:

 • w przypadku skarg dotyczących dwóch osób fizycznych (np. zakup towarów lub wynajem pokoju między dwiema osobami prywatnymi),
 • w przypadku skarg dotyczących dwóch przedsiębiorców,
 • jeżeli skarga dotyczy przedsiębiorcy spoza geograficznego zasięgu sieci np. Szwajcaria, USA, Chiny, Rosja,
 • jeżeli przedsiębiorca wyraźnie odmówił współpracy z ECC-Net,
 • jeżeli została już rozpoczęta procedura sądowa.

Jeżeli zapytanie dotyczy sprawy, która nie należy do kompetencji ECC-Net, poinformujemy o tym konsumenta i jeżeli jest to możliwe, podamy dane kontaktowe organu lub organizacji właściwej do rozpatrzenia danego zgłoszenia. Tak będzie na przykład:

 • jeżeli nie istnieje możliwość identyfikacji przedsiębiorcy,
 • w przypadku oszustwa,
 • jeżeli sprawa dotyczy usług finansowych lub ubezpieczeniowych.


Jak się z nami skontaktować?

 • Drogą telefoniczną (22 55 60 600, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-13),
 • e-mailem (eccnet-pl@ec.europa.eu) lub
 • osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 (od pn. do pt. w godz.: 10-13).

Uprzejmie informujemy, że na zgłoszenia odpowiadamy zgodnie z kolejnością wpłynięcia.

KARTA JAKOŚCI OBSŁUGI

Nasz zespół

Renata Yanisiv

Koordynator ECK

Wojciech Szczerba

Koordynator ds. prowadzenia spraw

Emilia Ekiert-Jurusik

Doradca

Adrianna Kowalczyk

Doradca

Magdalena Drewnowska

Koordynator administracyjny

Aleksandra Piszczorowicz

Specjalista ds. PR i komunikacji

Skip to content