O nas

Twój bagaż został zagubiony lub zniszczony przez zagraniczną linię lotniczą? Brytyjski sklep internetowy nie przysłał zamówionej sukienki? Niemiecki diler sprzedał Ci wadliwe auto? A może hiszpański sprzedawca nie chce przyjąć reklamacji zepsutego aparatu fotograficznego? Brzmi znajomo? Jeżeli tak, zgłoś się po darmową pomoc prawną do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce (ECK) należącego do sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich w Europie (ECC-Net)

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) obejmuje 30 centrów we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także Islandii i Norwegii. Celem Sieci ECC-Net jest zapewnianie konsumentom informacji o ich prawach związanych z dokonywanymi przez nich zakupami transgranicznymi towarów i usług, doradzanie im w przypadku problemów, wspomaganie ich w rozpatrywaniu reklamacji tak, aby w pełni umożliwić im korzystanie, z rynku wewnętrznego.

Cele sieci ECC-Net

 1. Zapewnianie konsumentom informacji
 2. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu skarg
 3. Pomoc konsumentom przy rozwiązywaniu sporów
 4. Organizowanie działań promocyjnych
 5. Przyczynianie się do rozwoju ADR
 6. Współpraca sieciowa: wzajemne kontakty i wymiana informacji
 7. Współpraca z organami wykonawczymi
 8. Współpraca z przedsiębiorcami (stowarzyszeniami lub organizacjami
 9. Zapewnianie ustandaryzowanej obsługi o jednorodnie wysokim poziomie jakości

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK) powstało w 2005 roku, na mocy porozumienia Komisji Europejskiej z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK). Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. ECK Polska jest członkiem sieci Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net).

Do zadań ECK nie należy:

 1. Rozpatrywanie sporów pomiędzy przedsiębiorcą a przedsiębiorcą,
 2. Rozpatrywanie spraw pomiędzy polskim konsumentem a polskim przedsiębiorcą,
 3. Rozpatrywanie spraw spoza terytorium Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii.

Jak się z nami skontaktować?

Za pomocą formularza skargi dostępnego na stronie internetowej, drogą telefoniczną (22 55 60 118, dyżury prawników od pn. do pt w godz.: 10-14), e-mailem (info@konsument.gov.pl) lub osobiście odwiedzając siedzibę centrum w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1 (poniedziałki, środy, piątki w godz. 10-14 oraz we wtorki, czwartki w godz. 14-18).

Nasz Zespół

Piotr Stańczak

Dyrektor


Piotr.Stanczak@konsument.gov.pl

Katarzyna Słupek

Specjalista ds. komunikacji


Katarzyna.Slupek@konsument.gov.pl

Karol Muż

Prawnik, koordynator obsługi spraw


Karol.Muz@konsument.gov.pl

Magda Witan

Prawnik


Magda.Witan@konsument.gov.pl

Joanna Kmiołek

Doradca


Joanna.Kmiolek@konsument.gov.pl

Joanna Sołtan

Doradca ds. PR


Joanna.Soltan@konsument.gov.pl

Piotr Esse

Informatyk/ Administator strony internetowej


nemo@konsument.gov.pl

Katarzyna Mizerska

Asystent administracyjny


sekretariat@konsument.gov.pl

Strona internetowa jest częścią działania 670714 — ECC-Net PL FPA, które otrzymało dofinansowanie w ramach dotacji na działalność Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net) z Programu Ochrony Konsumentów w Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.