Zakupy w UE

Sprawdź, jakie prawa Ci przysługują:

Zakupy
stacjonarne

zakupy w lokalu stacjonarnym

Zakupy
na odległość

zakupy przez internet na smartfonie

Zakupy
poza lokalem

umowa sprzedaży zawarta poza lokalem

Reklamacja
rękojmia i gwarancja

Reklamacja, rękojmia gwarancja

Strony umowy
konsumenckiej

konsument i przedsiębiorca - strony umowy konsumenckiej