ZAKUPY W SKLEPIE STACJONANRYM - TWOJE PRAWA

Wybierając się na zakupy w sklepie stacjonarnym również na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii powinniśmy być świadomi praw, jakie nam przysługują.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in.
o następujących kwestiach (o ile nie wynikają już z okoliczności):

 • główne cechy produktu/usługi, 
 • dane identyfikujące przedsiębiorcę” nazwa, adres, numer telefonu, 
 • łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne koszty, 
 • sposób i termin wykonania umowy, 
 • stosowana procedura rozpatrywania reklamacji, 
 • przewidziana przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy, 
 • czas trwania umowy lub gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy.

UWAGA: Powyższe obowiązki nie są stosowane w przypadku drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym, konsument nie prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru tylko dlatego, że klient zmienił zdanie. Jeżeli sprzedawca oferuje taką możliwość, wynika to wyłącznie z jego dobrej woli oraz odbywa się na zasadach przez niego określonych. Sklep może zaproponować wówczas zwrot na kartę podarunkową lub wymianę – nie ma jednak takiego obowiązku. 

Obniżki cen towarów

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • najniższej cenie, która obowiązywała w ciągu 30 dni.

Towar jest w sprzedaży krócej niż 30 dni?

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • najniższej cenie, która obowiązywała od rozpoczęcia sprzedaż.

Towary szybko psujące się (np. produkty spożywcze)

Podczas wyprzedaży/promocji sprzedawca powinien poinformować o:

 • aktualnej cenie,
 • cenie sprzed pierwszej obniżki.

Podstawa prawna: art. 4 ust. 2, 3, 4 i 5 ustawy o informowaniu o cenach towarów i usług. 

Przepisy dotyczą sprzedaży internetowej, stacjonarnej i za pośrednictwem reklam.

Towar zakupiony na terenie UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii podlega dwuletniej ochronie.

W przypadku wykrycia niezgodności towaru z umową można go reklamować. Niektóre towary podlegają również ochronie gwaranta (najczęściej producenta).

Więcej nt. reklamacji w UE pod linkiem: https://konsument.gov.pl/niezgodnosc-towaru-z-umowa-a-gwarancja-reklamacje/

Skip to content