Zakupy w sklepie stacjonarnym


Wybierając się na zakupy w sklepie stacjonarnym również na terenie Unii Europejskiej, Norwegii i Islandii powinniśmy być świadomi praw jakie nam przysługują.

Obowiązki sprzedawcy

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały m.in. o następujących kwestiach (o ile nie wynikają już z okoliczności):

  • główne cechy produktu/usługi
  • dane identyfikujące przedsiębiorcę” nazwa, adres, numer telefonu
  • łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne koszty
  • sposób i termin wykonania umowy
  • stosowana procedura rozpatrywania reklamacji
  • przewidziana przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy
  • czas trwania umowy lub gdy umowa zawarta jest na czas nieoznaczony lub ma ulegać automatycznemu przedłużeniu o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy

UWAGA: Powyższe obowiązki nie są stosowane w przypadku drobnych umów życia codziennego wykonywanych natychmiast po ich zawarciu.

Zwrot towaru

Robiąc zakupy w sklepie stacjonarnym, konsument nie prawa do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że sprzedawca nie ma obowiązku przyjmowania zwrotu towaru tylko dlatego, że klient zmienił zdanie. Jeżeli sprzedawca oferuje taką możliwość, wynika to wyłącznie z jego dobrej woli oraz odbywa się na zasadach przez niego określonych. Sklep może zaproponować

Zawartość
Skip to content