Przykładowe sprawy

Zwrot na własną rękę

Konsumentka kupiła telefon na wiodącej platformie sprzedażowej, zarejestrowanej w Niemczech. Niedługo po zakupie jej konto zostało zablokowane, przez co nie mogła odstąpić od umowy za pośrednictwem automatycznej procedury. Pisała maile z prośbą o odblokowanie konta, jednak nie przyniosło to rezultatu. Postanowiła odstąpić od umowy drogą mailową. Po wysłaniu dwóch maili, otrzymała instrukcję, zgodnie z którą odesłała towar. Konsumentka dostała potwierdzenie dostarczenia przesyłki na wskazany przez sprzedawcę adres, mimo to zwrot nie przychodził przez długi czas. Początkowo firma tłumaczyła, że potrzebują więcej czasu na realizację zwrotu. Po dłuższym oczekiwaniu i dostarczeniu sprzedawcy dowodów na odesłanie telefonu, firma uznała, że zwrotu nie będzie!  Powodem było nadanie przesyłki z własną etykietą (na własną rękę) a nie z  tą wygenerowaną przez platformę sprzedażową. Nie pomogły wyjaśnienia, że zrobiła wszystko zgodnie z instrukcją wysłaną przez pracownika firmy.

Konsumentka skierowała sprawę do ECK Polska, które zgodnie z właściwością, skierowało ją do centrum w Niemczech. Dzięki współpracy ECK Polska i Niemcy, konsumentce udało się odzyskać 783,34 euro.

Więcej nt. automatycznej procedury zwrotu: https://konsument.gov.pl/aktualnosci/kurierzy-i-zwroty/ 

· 26 stycznia 2021 · 11:43