Przykładowe sprawy

Brakujące pieniądze

Pan Dariusz co miesiąc przelewał kwotę 50 zł na swoje konto prowadzone przez znany portal z Luksemburga, oferujący internetowe usługi płatnicze. W maju  zauważył, że na koncie brakuje trzech transakcji (150 zł). Skontaktował się wówczas z przedsiębiorcą, przedstawił mu dowody, po czym otrzymał standardową odpowiedź, że jeżeli płatność nie jest przez nich potwierdzona, jest odsyłana do banku. Konsument zwrócił się wówczas do swojego banku, który potwierdził, że wszystkie płatności zostały zrealizowane prawidłowo i powinien skontaktować się z luksemburskim portalem. Firma ta jednak odmówiła mu zwrotu środków, twierdząc, że nie może ich zlokalizować.

Wówczas Pan Dariusz zwrócił się po pomoc do ECK Polska, które zgodnie z właściwością przekazało sprawę do ECK Luksemburg. Dzięki współpracy ECC-Net konsument otrzymał zwrot pieniędzy.

· 25 listopada 2021 · 14:28