Przykładowe sprawy

Podwójna rezerwacja – błąd strony

Konsument mieszkający w Belgii zarezerwował lot na trasie Bruksela – Belgrad na stronie polskiego przewoźnika. Po dokonaniu rezerwacji wyświetliła mu się informacja, że procedura się nie powiodła. Konsument postanowił wobec tego powtórzyć proces. Po zakończeniu na jego skrzynkę mailową przyszły dwa bilety na ten sam rejs, a z jego konta pobrano dwukrotnie kwotę 300,62 EUR. Konsument od razu wysłał reklamację do linii lotniczej, prosząc o zwrot pieniędzy za drugą rezerwację. Przez 3 miesiące nie otrzymał jednak odpowiedzi, dlatego postanowił zwrócić się po pomoc do ECC-Net.

Konsument skontaktował się z ECK Belgia, które przekazało sprawę do centrum w kraju przedsiębiorcy – ECK Polska. ECK Polska skontaktowało się z linią lotniczą. Dzięki współpracy ECC-Net konsument otrzymał zwrot pieniędzy za jedną z dwóch rezerwacji.

· 22 grudnia 2021 · 11:03