Od 2018 r. liczba zgłoszeń konsumentów na problemy z zakupioną odzieżą lub obuwiem nieustannie rośnie.  Problemy konsumentów głównie dotyczą odstąpienia od umowy oraz wad towarów.  Europejskie Centrum Konsumenckie, działające przy UOKiK podsumowuje skargi dotyczące sektora odzieżowo-obuwniczego.

Problemy lotnicze konsumentów to wciąż kategoria spraw, która najczęściej pojawia się w zgłoszeniach otrzymywanych przez ECK. Kolejną grupą stanowią skargi na zakup odzieży i obuwia. Corocznie ECK odnotowuje ich znaczny wzrost!

Dane za lata 2018-2022

Zgłoszenia, jakie otrzymaliśmy na problemy z zakupioną odzieżą lub obuwiem w okresie od 1 stycznia do 21 października w latach:

Podobnie, jak w latach ubiegłych większość spraw dotyczyła zakupów internetowych (w 2022 r. 93% otrzymanych zgłoszeń).

Poza pandemią, która ograniczyła ruch, a tym samym zmusiła konsumentów do korzystania z internetu  na wzrost zgłoszeń wpłynęły nowe formy zakupów internetowych np. aplikacje, czy zautomatyzowane zwroty towarów – wskazuje Koordynator ECK Karol Muż.

Najczęstsze zgłaszane problemy w latach 2021-2022 dotyczyły:

Polscy konsumenci w 2022 r. najczęściej skarżą się na sprzedawców odzieży i obuwia z:

Wielu konsumentów wciąż skarży się na konieczność odesłania towaru do Azji. Konsumenci kupują odzież w sklepie brytyjskim. Po otrzymaniu zakupu okazuje się, że rzecz nie przypomina tej ze zdjęcia. Sprzedawca prosi o odesłanie towaru do Chin, koszt często przewyższa cenę kupionego produktu.

 Co zrobić, aby uniknąć reklamacji lub ją usprawnić? 

Bezpłatna pomoc dla konsumentów

W przypadku problemów z przedsiębiorcą z innego kraju UE, Norwegii, Islandii lub Wielkiej Brytanii, skorzystaj z pomocy Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju zamieszkania.

Kontakt do ECK Polska:

Problem z polskim przedsiębiorcą:

Skip to content