Samochody – prawa konsumenta

Wypożyczenie samochodu

Przed zawarciem umowy

Warunki wynajmu auta

Samochód ma prawo wypożyczyć każda pełnoletnia osoba posiadająca ważne prawo jazdy. Do wynajęcia samochodu potrzebny jest dowód osobisty lub paszport. Umowa może zawierać zapisy warunkujące możliwość najmu np. odpowiedni wiek, staż posiadania prawa jazdy, wprowadzenie limitu kilometrów lub zakazu wyjazdu poza granice kraju.

Cena i okres wynajmu auta

Samochody wypożyczane są na z góry ustalony w umowie czas liczony w dniach. Często też podaje się godzinę, od której i do której wynajmowany jest samochód. W związku z tym opłata naliczana jest jako wielokrotność stawki dobowej. Możliwe jest również nakładanie dodatkowych opłat, np. za przekroczenie limitu kilometrów.

Treść umowy

Umowa o najem samochodu powinna być sporządzona w sposób umożliwiający konsumentowi zapoznanie się z treścią i zachowanie jej egzemplarza, w którym zostaną zawarte dane kierowcy i wynajmującego oraz wszystkie warunki najmu. Nie można polegać na ustaleniach ustnych. Jeżeli przy odbiorze samochodu będą dokonywane nowe ustalenia warto dopisać je do umowy z dodatkowym podpisem obu stron.

W umowie warto zapisać podział płatności np. zapłatę zaliczki i zasady jej ewentualnego zwrotu. Należy unikać podpisywania dokumentów in blanco.

Reklamacja

Reklamacji wypożyczonego samochodu podlegają wszystkie elementy określone w umowie. Jeżeli przy odbiorze samochodu lub w trakcie użytkowania pojawią się problemy uniemożliwiające jego prawidłowe wykorzystanie lub najemca zauważy nieprawidłowości w naliczaniu opłat, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt wynajmującemu. Reklamacje dotyczące problemów z wynajmowanym samochodem, konsument ma prawo zgłosić pisemnie lub e-mailowo również po zakończaniu umowy najmu

Przepisy nie wskazują jednoznacznie, ile czasu ma przedsiębiorca na ustosunkowanie się do reklamacji. W związku z tym ogólnie przyjęty został termin 30 dni.

Pamiętaj

 • Ogólna cena najmu powinna zawierać wszystkie przewidywane opłaty (podatki, opłaty administracyjne, ubezpieczenie, fotelik dla dziecka itp.)
 • Należy zachować kopię umow

Zakup używanego samochodu

Przed zawarciem umowy

Wiarygodność przedsiębiorcy

Wiarygodność każdej firmy, nawet zarejestrowanej za granicą, w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii można zweryfikować. Wystarczy wpisać nazwę firmy do wyszukiwarki w rejestrze podmiotów gospodarczych danego kraju (odpowiedniki polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) i sprawdzić od kiedy istnieje oraz gdzie ma siedzibę.

Profesjonalna pomoc – oszustwo

Warto dokładnie przyjrzeć się ogłoszeniom w serwisach aukcyjnych, w których osoby podające się za znawców oferują wyjazd i fachową pomoc przy zakupie samochodu, np. „Specjalista-tłumacz pomoże w zakupie samochodu na terenie Niemiec”. Rzekomy profesjonalista oferuje swoją usługę w trybie “kup teraz”, nie podpisując z kupującym żadnej umowy. Pomaga w znalezieniu samochodu, a na miejscu negocjuje umowę i sprawdza dokumenty sporządzone w obcym języku. Niestety zdarza się, że taka osoba nie jest prawdziwym specjalistą i współpracuje z nieuczciwym dilerem, fałszywie tłumacząc treść dokumentów kupującemu.

Zapewnienia tylko na piśmie

Przed zapłatą konsument powinien skłonić sprzedawcę do pisemnego potwierdzenia w umowie, np. bezwypadkowości auta, stanu licznika itp. To dowód niezbędny do dochodzenia roszczeń w razie, gdyby okazało się, że auto ma wady.

Przegląd przed zakupem

Wielu rozczarowań udaje się uniknąć poprzez oddanie samochodu do sprawdzenia w niezależnym warsztacie jeszcze przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą. Najczęstsze problemy, które wielu kupujących odkrywa dopiero po zawarciu transakcji to cofnięty licznik, ukryte usterki, np. uszkodzony silnik czy fakt, że samochód jest powypadkowy. Jeżeli nie ma możliwości dokonania przeglądu przez zakupem, warto przynajmniej pojechać po auto ze znajomym, znawcą samochodów.

Treść umowy

Kodeks cywilny nie określa formy prawnej umowy sprzedaży, jednak dla bezpieczeństwa kupującego powinna być sporządzona na piśmie. Dodatkowo konsument powinien zadbać, aby w umowie znalazły się zapisy zawierające:

 • Dane sprzedawcy (nazwa firmy, adres, NIP, KRS itp.)
 • Umówiona cena samochodu
 • Dane pojazdu (marka, model, numer nadwozia, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg)
 • Dokładny opis samochodu wraz z informacją o wadach (ten zapis jest ważny w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu wad ukrytych)
 • Oświadczenie, że samochód jest wolny od zastawów, zabezpieczeń lub praw osób trzecich
 • Sposób rozliczenia
 • Podpisy stron

Reklamacja

Do reklamowania używanego samochodu mamy prawo w przypadku, gdy:

 • Nie jest zdolny do spełniania swojej funkcji (najczęściej oznacza to, że jest uszkodzony w takim stopniu, który uniemożliwia korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem)
 • Wynikły jego cechy, które są sprzeczne z deklarowanymi przez sprzedawcę (zaniżony przebieg lub wiek)
 • Okazuje się, że ciąży na nim zastaw lub mają do niego prawa osoby trzecie

Należy pamiętać, żeby przed rozpoczęciem dochodzenia swoich roszczeń zebrać odpowiednie dowody, ponieważ to na kupującym ciąży obowiązek udowodnienia wad. Można to zrobić jadąc do najbliższego serwisu i poprosić o ekspertyzę (to samo może zrobić odpowiedni rzeczoznawca lub biegły sądowy). Czego może żądać konsument?

 • Doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową (nieodpłatnie)
 • Obniżenia ceny (w przypadku, gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na nadmierne niedogodności lub wymiana lub naprawa wymaga nadmiernych kosztów)
 • Odstąpienia od umowy

Pamiętaj

 • Konsument powinien uważniej przejrzeć dokumenty pojazdu (książkę serwisową, dowód rejestracyjny, jeśli jest zarejestrowany)
 • Prawo do reklamacji nie przysługuje, jeśli konsument w chwili podpisania umowy wiedział o wadach samochodu

Zakup używanego samochodu z Niemiec

Dużym zainteresowaniem cieszą się używane samochody, sprowadzane z Niemiec. W odpowiedzi na popyt, wielu niemieckich dealerów sprzedaje samochody przez Internet (np. serwisy www.mobile.de czy www.autoscout24.de). W większości przypadków rozmowy dotyczące sprzedaży prowadzone są w języku angielskim lub z pomocą tłumacza. Kiedy sprzedający i kupujący dojdą do porozumienia, konsument otrzymuje do podpisania umowę w języku niemieckim.

Zapisy w umowie mogą znacząco odbiegać od wcześniejszych ustaleń ustnych. Sprzedawca może w ten sposób uchylać się od odpowiedzialności z tytułu niezgodności towaru z umową (w Polsce instytucja rękojmi), zyskując pole do nadużyć (np. będzie mógł bezkarnie sprzedawać uszkodzone samochody).

Przypadek 1: Transakcja między przedsiębiorcami lub sprzedaż prywatna

Sprzedawca w Niemczech może dokonać wyłączenia swojej odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towaru z umową tylko w dwóch sytuacjach:

 • gdy sprzedawca działa jako osoba prywatna, a sprzedaż nie odbywa się w ramach jego działalności gospodarczej
 • gdy zarówno sprzedawca jak i kupujący działają jako handlowcy (obaj w ramach działalności gospodarczej)

W tym wypadku dealer używa w umowie jednego z następujących zapisów:

 • “Händlerkauf”, “Händlergeschäft” – oznacza, że kupujący i sprzedający są przedsiębiorcami (działają w ramach swojej działalności gospodarczej, a nie prywatnej)
 • “Käufer bestätigt Gewerbetreibender” – kupujący potwierdza, że jest przedsiębiorcą (handlowcem)
 • “Kauf zwischen zwei Verbrauchern” – oznacza, że kupujący i sprzedający są konsumentami (zawierają transakcję jako osoby prywatne)

Jeśli któraś z wymienionych powyżej fraz znajduje się w umowie, istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że w dokumencie pojawi się także dodatkowy zapis w rodzaju: “Ohne Garantie”/ “Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung” / “Ausschluss der Sachmängelhaftung”, który oznacza “bez prawa do reklamacji“.

Przykładowa umowa:

Przypadek 2: Pojazd pozbawiony wad lub wady znane kupującemu

Dealerzy używanych aut starają się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towaru z umową również poprzez zapis informujący, że samochód w momencie sprzedaży nie posiadał żadnych wad czy uszkodzeń, albo – co gorsza – istniejące wady były znane kupującemu.

 • “Verkauft wie gesehen” – potwierdzenie, że sprzedaż została poprzedzona oględzinami (kupujący nabywa auto ze świadomością, w jakim jest ono stanie)
 • “Käufer bestätigt, dass er auf Mängel hingewiesen wurde und diese akzeptiert hat” – kupujący potwierdza, że został poinformowany o wadach (uszkodzeniach) i je akceptuje

Sprzedający starając się zachwalać auto, może składać obietnice bez pokrycia. Jeśli nie znajdą one odzwierciedlenia w umowie sprzedaży, dealer może uchylać się od wypełnienia ustnych zobowiązań, powołując się na zapisy w rodzaju:

 • “Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform” – specjalne ustalenia (klauzule) muszą być sporządzone w formie pisemnej dla zachowania ich ważności
 • “Ich bestätige, dass mir der Verkäufer keine Zusicherungen gemacht hat” – oznacza: “Potwierdzam, że nie otrzymałem od sprzedającego żadnych gwarancji ani zapewnień”

Przykładowa umowa:

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.