Przykładowe sprawy

Litewski sklep po polsku

Polska konsumentka po zakupie tkanin w sklepie internetowym zdecydowała się na ich zwrot. Właściciel sklepu jednak się nie zgodził na odstąpienie od umowy, uzasadniając swoją decyzję przepisami prawa litewskiego. Co prawda sklep był prowadzony w języku polskim, posługiwał się polską domeną internetową, ale przedsiębiorca miał siedzibę na terenie Litwy. W swoim regulaminie wskazywał, że według przepisów prawa Republiki Litewskiej tkaniny należą do grupy towarów niepodlegających zwrotowi ani wymianie.

Konsumentka zwróciła się ze skargą do ECK w Polsce, zawiadamiając o tym e-sklep. To wystarczyło, aby przedsiębiorca „w drodze wyjątku” zgodził się na odstąpienie od umowy. ECK oceniło jednak treść regulaminu sklepu jako naruszający interesy konsumentów, gdyż to sam przedsiębiorca dokonał wyboru prawa właściwego (litewskiego) bez porozumienia z klientami, a poza tym nawet jeżeli wspólny wybór padłby na regulacje litewskie, to nie może on pozbawiać konsumentów ochrony przyznanej przez prawo swojego kraju. W tym wypadku klientka z Polski powinna mieć możliwość odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni, zgodnie z polskim prawem.


W związku z powyższym Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce poinformowało o stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej sieć CPC-Net (Consumer Protection Cooperation Network) – w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W konsekwencji litewski odpowiednik UOKiK – Valstybine Vartotoju Teisiu Apsaugos Tarnyba (VVTAT) zobowiązał e-sklep do zmiany praktyk. Przedsiębiorca w kolejnych dniach dokonał odpowiednich modyfikacji w swoim regulaminie.

· 14 września 2017 · 12:40