Przykładowe sprawy

Wynajem z kolizją

Konsumentka z Polski spędzała urlop w Hiszpanii. Przed wyjazdem wynajęła samochód przez stronę brytyjskiego pośrednika z dodatkowym ubezpieczeniem typu „pełna ochrona”. W czasie urlopu doszło do stłuczki z winy innego kierowcy. Wypożyczalnia samochodowa mimo ubezpieczenia zażądała od konsumentki pokrycia kosztów naprawy w wysokości 1000 EUR (ok. 4200 PLN). Po powrocie z wakacji konsumentka domagała się zwrotu zapłaconej kwoty. Hiszpańska wypożyczalnia oraz brytyjski pośrednik przerzucali się między sobą odpowiedzialnością. Pośrednik informował konsumentkę, iż oczekuje na zakończenie postępowania przez hiszpańską firmę, podczas, gdy wypożyczalnia oświadczyła konsumentce, że zamknęli już sprawę. Zwodzona konsumentka postanowiła zgłosić swój problem do sieci ECC-Net. Dzięki współpracy ECK Polska oraz ECK Wielka Brytania brytyjski pośrednik finalnie przyznał, że hiszpańska firma zakończyła sprawę, a także zwrócił konsumentce poniesione koszty w wysokości 1000 EUR. · 28 sierpnia 2017 · 12:37