Licytacja wirtualnej postaci

Niemiecka gra internetowa umożliwia użytkownikom branie udziału w licytacji wirtualnych postaci. Podczas jednej z nich Pan Wojtek przez przypadek wpisał maksymalną wartość oferty 100.000 zamiast 10.000. System nie pozwolił mu na poprawienie błędu. Zgodnie z zasadami licytacji, przy składaniu oferty użytkownik musi wpłacić „wadium” wysokości 10% wartości oferty. Jeżeli sprzedaż zostanie odwołana, konsument je traci. Tak właśnie stało się w przypadku Pana Wojtka. Mimo natychmiastowej reklamacji, platforma odmówiła zwrotu wirtualnego kredytu wysokości 10.000 (o wartości około 350 euro).

Pan Wojtek zgłosił sprawę do ECK Polska, które przekazało ją do centrum w kraju przedsiębiorcy – ECK Niemcy. Centra ustaliły, że na podstawie regulaminu licytacji wirtualnych postaci – użytkownik może odwołać swoja ofertę na podstawie „błędu w oświadczeniu”. Niemiecka firma zgodziła się z argumentacją centrów i zwróciła depozyt na konto gry użytkownika.

Skip to content