Przykładowe sprawy

Gwarancja czy rękojmia?

Litewski konsument kupił w polskim sklepie stacjonarnym przęsła do ogrodzenia. Przetransportował je do domu na Litwie i zamontował. Po jakimś czasie kilka części zaczęło się łuszczyć. Konsument zgłosił to polskiemu sprzedawcy, który w ramach gwarancji przekierował sprawę do producenta. Producent odmówił jednak uznania reklamacji. W karcie gwarancyjnej wyraźnie wskazano, że obowiązuje ona wyłącznie na terytorium Polski – dotyczyło to również użytkowania produktu. Konsument postanowił wówczas złożyć skargę do ECK Litwa, które zgodnie z właściwością przekazało ją do ECK Polska. Polskie centrum podjęło się prowadzenia sprawy nie przeciwko gwarantowi, a sprzedawcy, który odpowiada za produkt na zasadach rękojmi. W tym przypadku kraj użytkowania towaru, nie ma znaczenia. Okazało się, że był to strzał w 10-tkę. Dzięki naszej interwencji sprzedawca zgodził się wymienić przęsła na nowe, co w pełni usatysfakcjonowało konsumenta. · 8 listopada 2019 · 10:15