Europejskie sieci wyspecjalizowane

Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich jest jedną z kilku europejskich sieci dostarczających informacji i udzielających pomocy obywatelom krajów członkowskich Unii Europejskiej. Sprawdź w czym mogą Ci pomóc inne wybrane organizacje:

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.