Co to jest i w czym może pomóc SOLVIT?

SOLVIT jest to sieć zajmująca się rozwiązywaniem problemów wynikających z niewłaściwego stosowania prawa wspólnotowego przez organy administracji publicznej w państwach członkowskich. SOLVIT zajmuje się każdym problemem między przedsiębiorstwem lub obywatelem (z jednej strony), a organem krajowej administracji publicznej (z drugiej strony), który dotyczy nieprawidłowego stosowania prawa UE. Należy pamiętać, aby problem z którym zwracamy się do SOLVIT-u miał charakter transgraniczny. System funkcjonuje w oparciu o sieć Centrów SOLVIT utworzonych przez Państwa Członkowskie oraz Norwegię, Islandię i Lichtenstein. Pomoc jest udzielana bezpłatnie. Sprawa może zostać zgłoszona do krajowego Centrum SOLVIT telefonicznie, faksem, e-mailem lub przez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej SOLVIT. Po przyjęciu sprawy Centrum SOLVIT w kraju wnioskodawcy najpierw analizuje informacje zawarte we wniosku, aby upewnić się, że problem rzeczywiście dotyczy niewłaściwego stosowania przepisów Rynku Wewnętrznego oraz, że wszystkie informacje niezbędne do rozwiązania problemu zostały przekazane. Następnie wprowadza sprawę do internetowej bazy danych. Prowadzące Centrum SOLVIT potwierdza w terminie jednego tygodnia, czy zajmie się daną sprawą. Czas przewidziany na znalezienie rozwiązania danego problemu wynosi 10 tygodni. więcej na stronach http://www.solvit.gov.pl/ http://ec.europa.eu/solvit/