Co to jest i w czym może pomóc Enterprise Europe Network (EEN)?

Sieć Enterprise Europe Network (EEN) działa od 1 stycznie 2008 r. Została powołana w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007 – 2013 -CIP) i powstała z połączenia sieci: Euro Info Centres i Innovation Relay Centres. Oferuje ona małym i średnim przedsiębiorstwom kompleksowe usługi, które mają im pomóc w pełni rozwinąć ich potencjał i zdolności innowacyjne. Ośrodki sieci EEN udzielają informacji o unijnych programach i możliwościach ich wykorzystania oraz pośredniczą pomiędzy instytucjami unijnymi a przedsiębiorcami. Obecnie działa blisko 600 ośrodków sieci Enterprise Europe Network w Europie i krajach basenu Morza Śródziemnego. W Polsce obecnie działa 30 ośrodków. EEN prowadzi następujące działania na rzecz mikro-, małych i średnich przedsiębiorców:
  • działania informacyjne i doradcze z zakresu prawa i polityk Unii Europejskiej, prowadzenia działalności gospodarczej za granicą, dostępu do źródeł finansowania, transferu technologii oraz udziału w programach ramowych UE,
  • pomoc w znalezieniu partnerów do współpracy gospodarczej oraz transferu technologii,
  • organizowanie wyjazdów polskich firm na imprezy kooperacyjne (targi i misje) współfinansowane przez Komisję Europejską mające na celu ożywienie współpracy pomiędzy regionami i krajami,
  • udzielanie odpowiedzi na pytania przedsiębiorców z krajów UE odnośnie warunków formalno-prawnych działalności gospodarczej w Polsce i możliwości współpracy z polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami,
  • organizacja szkoleń, warsztatów, seminariów,
  • usługi z zakresu transferu technologii (audyty technologiczne, wymiana ofert technologicznych, pomoc w poszukiwaniu partnerów technologicznych, kojarzenie przedsiębiorców z jednostkami naukowymi),
  • wspieranie udziału MSP w 7 Programie Ramowym na rzecz badań i rozwoju technologicznego.
więcej na stronach http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm http://www.een.org.pl/index.php