Co to jest i w czym może pomóc EUROPE DIRECT?

EUROPE DIRECT jest to sieć ośrodków informacyjnych, które upowszechniają wiedzę na temat polityki, finansów i programów Unii Europejskiej. Obecnie działa 400 punktów informacyjnych, w tym 19 w Polsce.

Europe Direct pozwala na uzyskanie praktycznych informacji na wiele tematów, np. jak uzyskać uznanie kwalifikacji oraz nazwy i adresy organizacji, z którymi należy się w takch sprawach kontaktować. Każdy obywatel UE może poznać odpowiedzi na pytania dotyczące wszelkich dziedzin polityki unijnej, poznać swoje prawa i ich praktyczne zastosowanie.

W ramach Europe Direct działa serwis, który pomaga znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej. Każdy, kto poszukuje takich danych może zadzwonić na bezpłatny numer telefoniczny (00 800 6 7 8 9 10 11) lub na zwykły numer, za który zapłacimy jak za normalne połączenie (032 22 99 96 96). Operator jest osobą mówiącą po angielsku. Istnieje możliwość połączenia się z osobą mówiącą w jednym z oficjalnych języków UE. Dodatkowo istnieje możliwość uzyskania odpowiedzi za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez skontaktowanie się z operatorem on-line.

więcej na stronie http://ec.europa.eu/europedirect/index_pl.htm

Prowadzenie niniejszej strony internetowej jest dofinansowane z Programu Ochrony Konsumentów Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Treść niniejszej strony internetowej przedstawia poglądy autora i stanowi jego wyłączną odpowiedzialność; w żaden sposób nie odzwierciedla poglądów Komisji Europejskiej i/lub Agencji Wykonawczej ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności ani innego organu Unii Europejskiej. Komisja Europejska i/lub Agencja Wykonawcza nie przyjmują odpowiedzialności za żadne wykorzystanie zawartych informacji.