Aktualności

Na narty w ferie

Ferie bez śniegu, bez nart lub z pobytem w zagranicznym szpitalu? Jak zabezpieczyć się przed przykrymi wypadkami? Europejskie Centrum Konsumenckie podpowiada, na jakie problemy mogą być narażeni miłośnicy zimowych sportów.

Na stoku brakuje śniegu lub wyciąg nie działa

Uzyskanie odszkodowania za grymasy pogody jest trudne. Jeżeli jednak kupiłeś karnet na 12 dni, ale z powodu awarii wyciąg były nieczynny przez 5 dni, to jest to podstawa do żądania zwrotu za dni, podczas których nie można było z niego korzystać.

Narty/snowboard zostały uszkodzone lub zaginęły podczas przewozu?

Podróż lotnicza:

Lecąc na ferie samolotem, upewnij się, jak sprzęt sportowy powinien być zapakowany. W większości linii lotniczych narty i deska snowboardowa stanowią oddzielna kategorię bagażową. Ich transport może się wiązać z dodatkową opłatą.

  • Przewoźnik lotniczy uszkodził sprzęt w czasie transportu? Szkodę zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych (Lost & Found). Tam otrzymasz raport niezgodności bagażowej (PIR). W przypadku oddania nart do naprawy zachowaj fakturę/paragon potwierdzający poniesiony koszt. Aby ubiegać się o zwrot kosztów, złóż pisemną reklamację do linii lotniczej w terminie 7 dni od zdarzenia.
  • Sprzęt jest opóźniony lub zaginął? Ten fakt zgłoś na lotnisku w biurze rzeczy znalezionych (Lost & Found). Tam otrzymasz raport niezgodności bagażowej (PIR). W oczekiwaniu na opóźniony sprzęt, możesz wypożyczyć narty oraz deskę snowboardową. Pamiętaj, aby zachować rachunek z wypożyczalni – stanowi on podstawę do ubiegania się o zwrot. W sytuacji, gdy bagaż się nie odnajdzie, poza zwrotem kosztów wypożyczenia sprzętu, przysługuje Ci odszkodowanie za utracony bagaż. Aby otrzymać zwrot za sprzęt narciarski, należy udowodnić linii lotniczej, jaka była jego wartość. W przypadku opóźnienia w dostawie reklamację należy wysłać linii lotniczej w formie pisemnej w terminie 21 dni od odebrania sprzętu sportowego. Jeżeli bagaż się nie odnajdzie, reklamację złóż niezwłocznie, przyspieszy to wypłatę odszkodowania.

Górna granica odpowiedzialności linii lotniczej to ok. 6 tys. zł. Zestawienie formularzy reklamacyjnych większości europejskich przewoźników znajdziesz na stronie ECK: https://konsument.gov.pl/misc/faq-support/formularz-skarg/

Podróż pociągiem:

Wybierając się na ferie pociągiem, narty lub deskę snowboardową należy ulokować na półce nad głową. Wówczas konsument jest odpowiedzialny za przewożony sprzęt narciarski. Jeżeli jednak brakuje miejsca, a pracownik wskaże inną lokalizację poza polem naszego widzenia, wtedy to przewoźnik kolejowy ponosi odpowiedzialność za ewentualną szkodę powstałą w czasie transportu. Większość linii kolejowych umożliwia bezpłatne przewiezienie sprzętu narciarskiego.

 Transfer z lotniska do hotelu:

Jeżeli wykupiłeś wyjazd na narty z biurem podróży, najczęściej to ono odpowiada za transfer między lotniskiem, a hotelem/pensjonatem. Warto po przejeździe autokarem sprawdzić stan naszego sprzętu. W razie problemu, szkodę zgłoś kierowcy prosząc o pisemne potwierdzenie. Warto zadbać również o dowody (np. w postaci zdjęć). Reklamację w tej sytuacji konsument powinien wysłać do biura podróży.

Przepisy nie regulują terminu w jakim podróżny powinien złożyć reklamację. Roszczenia o  odszkodowanie i zadośćuczynienie przedawniają się z upływem 3 lat.

Ubezpieczenie na stoku (EKUZ)

Wyjeżdżając na zimowy wypoczynek, powinniśmy mieć na uwadze, że sporty zimowe należą do dyscyplin ekstremalnych. Przed wyjazdem na zagraniczny stok warto zabezpieczyć się na wypadek nieszczęśliwego wypadku. Niezbędne świadczenia zdrowotne (na terenie UE i EFTA) można otrzymać dzięki Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawanej w ramach NFZ.

Pomoc konsumentom online

Podczas zimowego wypoczynku w innym kraju UE, Norwegii lub Islandii przydatna może się okazać aplikacja ECC-Net Travel. Dzięki niej podstawowe prawa będziesz mieć zawsze pod ręką. Więcej: https://konsument.gov.pl/ecc-aplikacja/

Więcej nt. praw pasażera i przewozu bagażu: https://konsument.gov.pl/prawa-pasazerow/

· 31 stycznia 2019 · 12:59