• W ubiegłym roku sieć Europejskich Centrów Konsumenckich pomogła konsumentom w Europie odzyskać prawie 10 milionów euro.
  • Dzięki polubownym rozwiązaniom ECC-Net, ponad 118 000 osób otrzymało pomoc w sprawach transgranicznych.
  • Z okazji Dnia Europy przypadającego 9 maja, ECK Polska informuje o działalności sieci i podsumowuje miniony rok.

Sieć 29 Europejskich Centrów Konsumenckich (ECK) umożliwia konsumentom poznanie swoich praw, co pozwoli im w pełni korzystać z zalet Jednolitego Rynku Europejskiego.

O Dniu Europy

Dzień Europy jest obchodzony co roku 9 maja. Ta data wyznacza rocznicę historycznego podpisania w 1950 roku Deklaracji Schumana. Robert Schuman, francuski minister spraw zagranicznych, przedstawił swój pomysł na nową formę współpracy politycznej w Europie. W deklaracji polityk zaproponował utworzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS), której członkowie dzieliliby się produkcją węgla i stali. EWWiS, pierwotnie składająca się z Francji, Niemiec Zachodnich, Włoch, Holandii, Belgii i Luksemburga, była pierwszą z serii ponadnarodowych instytucji. Propozycja ta stanowi plan zagwarantowania długoterminowego pokoju w powojennej Europie i jest uważana za początek tego, czym obecnie jest Unia Europejska.  

Odwołane loty i nie tylko: ponad 118 000 zapytań konsumentów

Jeśli europejski sprzedawca lub firma nie przestrzega praw, konsumenci mogą zwrócić się o pomoc i poradę do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w kraju w którym mieszkają. ECK pomaga zainteresowanym stronom w znalezieniu polubownego, pozasądowego rozwiązania.

Pan Mateusz kupił bilety lotnicze poprzez czeską platformę pośredniczącą. Planował podróż z przesiadką w Londynie. Okazało się, że lot zostanie przesunięty o dwa dni. Konsument poprosił o zwrot kwoty, ponieważ w wyniku zmiany planu podróży musiałby czekać dwie doby na lotnisku. Pośrednik odmówił tłumacząc, że linia lotnicza również odmawia zwrotu. Pan Mateusz zwrócił się z prośbą o pomoc do ECK.

Sprawy taka jak ta są częścią codziennej pracy centrów ECC-Net. W 2022 roku ECK Polska (działające przy UOKiK) otrzymało 6857 zgłoszeń, w tym 40% stanowiły skargi na sektor transportu lotniczego.

W ubiegłym roku sieć ECC-Net odpowiedziała na około 118 000 zapytań konsumentów z 29 krajów UE. Podobnie jak w Polsce, dotyczyły one m.in. opóźnień lotów, zawyżonych cen wynajmu obiektów wakacyjnych, fałszywych biletów na koncerty czy odwołanych pociągów.

Sieć finansowana przez Komisję Europejską i państwa członkowskie, była w stanie odzyskać w ubiegłym roku prawie dziesięć milionów euro. Rzeczywiste korzyści ekonomiczne są jeszcze większe. W wielu przypadkach ECC-Net była w stanie uchronić konsumentów przed wpadaniem w pułapkę abonamentową, gdy subskrypcje odnawiały się automatycznie bez uprzednio odpowiedniego powiadamiania o tym konsumenta.

Impulsy do pozytywnych zmian: sprawiedliwość cyfrowa i wiele więcej

ECC-Net jest źródłem informacji dla posłów do PE, organizacji konsumenckich i mediów. Sieć regularnie porównuje ustawodawstwo w całej Europie, wyróżnia najlepsze praktyki i sygnalizuje co wymaga poprawy w obszarze ochrony konsumentów. W ramach tych działań sieć ECC opublikowała stanowisko w sprawie sprawiedliwości cyfrowej jako wkład do EU Fitness Check na ten sam temat. Dokument krytycznie analizuje takie zjawiska jak ciemne wzorce, automatyczne przedłużanie umów i zakupy w aplikacji.

Oprócz pośrednictwa między europejskimi konsumentami i przedsiębiorcami, ECC-Net i ECK Polska:

  • współpracują z rzecznikami, innymi organizacjami konsumenckimi i organami ADR,
  • dzielą się fachową wiedzą na ważne tematy, takie jak prawa pasażera czy bezpieczne zakupy w sieci,
  • biorą udział w spotkaniach z konsumentami organizując wykłady i warsztaty,
  • uczestniczą w konsultacjach organizowanych przez organizacje europejskie i krajowe w celu przyczynienia się do rozwoju lepszych polityk na rzecz konsumentów.

Pobierz informację prasową

Skip to content