W tym roku UE obchodzi 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku – jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jednej z jej głównych sił napędowych. Ustanowiony w dniu 1 stycznia 1993 r. jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w całej UE, ułatwiając życie ludziom i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw.

W ciągu 30 lat jednolity rynek doprowadził do bezprecedensowej integracji rynków między gospodarkami państw członkowskich, stanowiąc siłę napędową wzrostu gospodarczego i konkurencyjności oraz wspierając potencjał gospodarczy i polityczny Europy na szczeblu globalnym. Odegrał również kluczową rolę w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego nowych państw członkowskich, które przystąpiły do UE, usuwając bariery wejścia na rynek i pobudzając wzrost gospodarczy.

W ostatnich czasach jednolity rynek miał zasadnicze znaczenie dla wsparcia Europy w radzeniu sobie z pandemią COVID-19 i kryzysem energetycznym wynikającym z rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zachowanie i wzmocnienie integralności jednolitego rynku nadal będzie niezwykle istotne dla umożliwienia Europie skoordynowanego reagowania na nowe wyzwania i dalszego wspierania konkurencyjności gospodarek europejskich.

Dzięki jednolitemu rynkowi UE była w stanie poprawić jakość życia wszystkich Europejczyków, w tym poprzez:

Więcej:

Skip to content