Zakup używanego samochodu

Wiarygodność każdej firmy, nawet zarejestrowanej za granicą, w innym kraju Unii Europejskiej, Norwegii lub Islandii można zweryfikować. Wystarczy wpisać nazwę firmy do wyszukiwarki w rejestrze podmiotów gospodarczych danego kraju (odpowiedniki polskiego Krajowego Rejestru Sądowego) i sprawdzić od kiedy istnieje oraz gdzie ma siedzibę.

Warto dokładnie przyjrzeć się ogłoszeniom w serwisach aukcyjnych, w których osoby podające się za znawców oferują wyjazd i fachową pomoc przy zakupie samochodu, np. „Specjalista-tłumacz pomoże w zakupie samochodu na terenie Niemiec”. Rzekomy profesjonalista oferuje swoją usługę w trybie “kup teraz”, nie podpisując z kupującym żadnej umowy. Pomaga w znalezieniu samochodu, a na miejscu negocjuje umowę i sprawdza dokumenty sporządzone w obcym języku. Niestety zdarza się, że taka osoba nie jest prawdziwym specjalistą i współpracuje z nieuczciwym dilerem, fałszywie tłumacząc treść dokumentów kupującemu.

Przed zapłatą konsument powinien skłonić sprzedawcę do pisemnego potwierdzenia w umowie, np. bezwypadkowości auta, stanu licznika itp. To dowód niezbędny do dochodzenia roszczeń w razie, gdyby okazało się, że auto ma wady.

Wielu rozczarowań udaje się uniknąć poprzez oddanie samochodu do sprawdzenia w niezależnym warsztacie jeszcze przed podpisaniem umowy ze sprzedawcą. Najczęstsze problemy, które wielu kupujących odkrywa dopiero po zawarciu transakcji to cofnięty licznik, ukryte usterki, np. uszkodzony silnik czy fakt, że samochód jest powypadkowy. Jeżeli nie ma możliwości dokonania przeglądu przez zakupem, warto przynajmniej pojechać po auto ze znajomym, znawcą samochodów.

Kodeks cywilny nie określa formy prawnej umowy sprzedaży, jednak dla bezpieczeństwa kupującego powinna być sporządzona na piśmie. Dodatkowo konsument powinien zadbać, aby w umowie znalazły się zapisy zawierające:

 • dane sprzedawcy (nazwa firmy, adres, NIP, KRS itp.), 
 • umówiona cena samochodu,
 • dane pojazdu (marka, model, numer nadwozia, numer rejestracyjny, rok produkcji, przebieg)
 • Dokładny opis samochodu wraz z informacją o wadach (ten zapis jest ważny w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu wad ukrytych),
 • oświadczenie, że samochód jest wolny od zastawów, zabezpieczeń lub praw osób trzecich,
 • sposób rozliczenia,
 • podpisy stron.

Reklamacja

Do reklamowania używanego samochodu mamy prawo w przypadku, gdy:

 • nie jest zdolny do spełniania swojej funkcji (najczęściej oznacza to, że jest uszkodzony w takim stopniu, który uniemożliwia korzystanie z niego zgodnie z jego przeznaczeniem)
 • ujawniły się jego cechy, które są sprzeczne z deklarowanymi przez sprzedawcę (zaniżony przebieg lub wiek),
 • okazuje się, że ciąży na nim zastaw lub mają do niego prawa osoby trzecie.

Należy pamiętać, żeby przed rozpoczęciem dochodzenia swoich roszczeń zebrać odpowiednie dowody, ponieważ to na kupującym ciąży obowiązek udowodnienia wad. Można to zrobić jadąc do najbliższego serwisu i poprosić o ekspertyzę (to samo może zrobić odpowiedni rzeczoznawca lub biegły sądowy).

 • doprowadzenia samochodu do stanu zgodnego z umową (nieodpłatnie),
 • obniżenia ceny (w przypadku, gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na nadmierne niedogodności lub wymiana lub naprawa wymaga nadmiernych kosztów),
 • odstąpienia od umowy.

Zakup używanego samochodu z Niemiec

Sprzedawca w Niemczech może dokonać wyłączenia swojej odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towaru z umową tylko w dwóch sytuacjach:

 • gdy sprzedawca działa jako osoba prywatna, a sprzedaż nie odbywa się w ramach jego działalności gospodarczej,
 • gdy zarówno sprzedawca jak i kupujący działają jako handlowcy (obaj w ramach działalności gospodarczej).

W tym wypadku dealer używa w umowie jednego z następujących zapisów:

 • “Händlerkauf”, “Händlergeschäft” – oznacza, że kupujący i sprzedający są przedsiębiorcami (działają w ramach swojej działalności gospodarczej, a nie prywatnej),
 • “Käufer bestätigt Gewerbetreibender” – kupujący potwierdza, że jest przedsiębiorcą (handlowcem),
 • “Kauf zwischen zwei Verbrauchern” – oznacza, że kupujący i sprzedający są konsumentami (zawierają transakcję jako osoby prywatne).

Jeśli któraś z wymienionych powyżej fraz znajduje się w umowie, istnieje znaczące prawdopodobieństwo, że w dokumencie pojawi się także dodatkowy zapis w rodzaju: “Ohne Garantie”/ “Unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung” / “Ausschluss der Sachmängelhaftung”, który oznacza “bez prawa do reklamacji“.  Przykładowa umowa: umowa niemiecka

 Dealerzy używanych aut starają się uwolnić od odpowiedzialności wynikającej z niezgodności towaru z umową również poprzez zapis informujący, że samochód w momencie sprzedaży nie posiadał żadnych wad czy uszkodzeń, albo – co gorsza – istniejące wady były znane kupującemu.

 • “Verkauft wie gesehen” – potwierdzenie, że sprzedaż została poprzedzona oględzinami (kupujący nabywa auto ze świadomością, w jakim jest ono stanie). 
 • “Käufer bestätigt, dass er auf Mängel hingewiesen wurde und diese akzeptiert hat” – kupujący potwierdza, że został poinformowany o wadach (uszkodzeniach) i je akceptuje. 

Sprzedający, starając się zachwalać auto, może składać obietnice bez pokrycia. Jeśli nie znajdą one odzwierciedlenia w umowie sprzedaży, dealer może uchylać się od wypełnienia ustnych zobowiązań, powołując się na zapisy w rodzaju:

 • “Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform” – specjalne ustalenia (klauzule) muszą być sporządzone w formie pisemnej dla zachowania ich ważności. 
 • “Ich bestätige, dass mir der Verkäufer keine Zusicherungen gemacht hat” – oznacza: “Potwierdzam, że nie otrzymałem od sprzedającego żadnych gwarancji ani zapewnień”.

Przykładowa umowa:

Pamiętaj

 • Konsument powinien uważniej przejrzeć dokumenty pojazdu (książkę serwisową, dowód rejestracyjny, jeśli pojazd jest zarejestrowany
 • Prawo do reklamacji nie przysługuje, jeżeli konsument wiedział przed zakupem o danej wadzie. 
Skip to content