Uszkodzony zaginiony bagaż lotniczy

Linia lotnicza uszkodziła lub nie dostarczyła bagażu? Masz prawo domagać się rekompensaty.

Prawa pasażera

W przypadku opóźnienia, zagubienia lub uszkodzenia bagażu linia lotnicza ponosi odpowiedzialność do 1288 SDR (6 786,37 złoty po średnim kursie NBP z dnia 06.01.2020 r.). Kwota ta stanowi górną granicę odpowiedzialności, nie jest ryczałtem dla poszkodowanego.

Reklamacja

Uszkodzenie i opóźnienie bagażu należy zgłosić na lotnisku w biurze reklamacji bagażowych. Pasażer powinien tam wypełnić raport niezgodności bagażowej tzw. PIR (Property Irregularity Report) i zachować jego kopię. To nie jest reklamacja.

Reklamację do linii lotniczej należy wysłać:

  • w terminie 7 dni w przypadku uszkodzonego bagażu
  • w terminie 21 dni od odebrania opóźnionego bagażu; w tym przypadku zalecamy wysłanie reklamacji przed otrzymaniem bagażu, może to przyspieszyć jego odnalezienie

Reklamację należy złożyć w formie pisemnej, korzystając z formularza skarg dostępnego na oficjalnej stronie przewoźnika bądź pocztą tradycyjną przesyłając kopie dokumentów na adres korespondencyjny linii lotniczej. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, przedsiębiorca jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację konsumenta w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Gdy linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania lub nie odpowiada na reklamację w czasie 30 dni, skargę można skierować do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w swoim kraju (ECC-Net).

Udowodnienie szkody

Pasażer powinien wycenić szkodę, tzn. przedstawić linii lotniczej rachunki za utracone lub uszkodzone rzeczy, znajdujące się w zagubionym bagażu. Pasażer może domagać się zwrotu za rzeczy pierwszej potrzeby, który musiał kupić w związku z oczekiwaniem na bagaż (np. bieliznę, ubranie, środki higieniczne). Warto zachować za nie rachunki.

Ograniczenie odpowiedzialności

Linie lotnicze w swoim regulaminach wyłączają odpowiedzialność za cenne rzeczy przewożone w bagażu rejestrowanym. W przypadku zaginięcia lub uszkodzenia np. laptopa lub biżuterii linia lotnicza nie zrekompensuje nam ich utraty. Oznacza to, że cenne przedmioty należy zabrać do bagażu podręcznego lub ubezpieczyć.

Bagaż specjalny

Zwierzęta, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne i inne przedmioty o nietypowych rozmiarach należy przewozić zgodnie z regulaminem przewoźnika. Włożenie np. skrzypiec do bagażu rejestrowanego może się wiązać z ograniczeniem odpowiedzialności linii lotniczej za ich ewentualne uszkodzenie lub utratę.

Podstawa prawna

Odpowiedzialność linii lotniczych za uszkodzony, opóźniony bądź zagubiony bagaż reguluje Konwencja Montrealska z 1999 r. oraz Rozporządzenie (WE) 889/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Termin przedawnienia

Termin przedawnienia wynosi 2 lata.

 

Pamiętaj

  • Złóż pisemną reklamację w terminie
  • W przypadku opóźnienia bagażu zatrzymaj rachunki za rzeczy pierwszej potrzeby kupione w czasie oczekiwania na walizkę

             Koronawirus  a  Konsument  w  UE

  
Zmień rozmiar czcionki
Kontrast