Przykładowe sprawy

Współpraca Sieci ECC-Net z CPC-Net

Polska konsumentka zamówiła w brytyjskiej firmie przewóz swoich rzeczy z Polski do Wielkiej Brytanii.  Usługa miała kosztować 300 euro. Okazało się jednak, że firma obciążyła konsumentkę karą wysokości 265 euro za włożenie do przesyłki alkoholu. ECK Polska, które współpracowało z ECK Wielka Brytania przy rozwiązywaniu tej sprawy zgodziły się, że taki zapis w regulaminie stanowi klauzulę niedozwoloną.

Niestety, firma podtrzymywała swoje stanowisko i nie zamierzała zrezygnować z naliczonej opłaty. ECK Polska poinformowało o stosowaniu nieuczciwej praktyki rynkowej sieć CPC-Net (Consumer Protection Cooperation Network – w Polsce UOKiK). Po kilku miesiącach ECK Polska otrzymało informację od UOKiK, że brytyjski organ (Competition and Markets Authority)  nakazał firmie usunięcie zapisu z regulaminu.

· 12 maja 2017 · 12:33