Przykładowe sprawy

Suplementy diety

Fiński konsument kupił od polskiego sprzedawcy suplementy diety. Produkt był objęty gwarancją jakości, co oznaczało, że w przypadku braku efektów, konsument mógł zwrócić towar i otrzymać pełny zwrot kosztów. Z uwagi na brak obiecanych efektów, kupujący odesłał towar zgodnie z otrzymanymi instrukcjami. Niestety nie otrzymał obiecanego zwrotu. Rozczarowany konsument zgłosił problem do ECC-Net. Okazało się, że praktyka sprzedawcy zakładała ignorowanie zgłoszeń, które nie posiadały pełnych danych do zwrotu, (np. brakowało kodu SWIFT). Konsumenci jednak nie byli informowani o konieczności ich uzupełnienia. Dzięki współpracy ECK Polska oraz ECK Finlandia konsument otrzymał zwrot wysokości 159 euro. · 17 marca 2017 · 12:31