Przykładowe sprawy

Muzyczna zaliczka

Polski konsument zamówił od brytyjskiej wytwórni muzycznej ścieżkę dźwiękową i tekst piosenki. Umowa zakładała, że po realizacji I etapu (ścieżki dźwiękowej), klient może się z niej wycofać bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Oznaczało to, że prawa autorskie do muzyki pozostaną przy wytwórni, a konsument straci zadatek składający się z dwóch rat 1000 i 200 zł. Po wypowiedzeniu przez klienta umowy, firma  zaczęła dodatkowo domagać się zapłaty kary, ponieważ w międzyczasie ich regulamin uległ zmianie. Konsument skierował wówczas sprawę do ECK Polska. Z załącznika do umowy wynikało, że pierwsza rata wysokości 1000 zł została określona jako zaliczka, która w polskim prawie jest zwrotna – w umowie natomiast była definiowana jako „zadatek” (bezzwrotny). ECK Polska przekazało sprawę do ECK Wielka Brytania, domagając się zwrotu pierwszej raty. Dzięki interwencji obydwu centrów, w ramach polubownego rozwiązania sporu, konsumentowi zaproponowano zwrot połowy żądanej kwoty wysokości 500 zł. Ponadto firma zgodziła się z tym, że konsumenta obowiązuje wcześniejszy regulamin, tym samym zaprzestała żądać kary za rozwiązanie umowy. · 26 marca 2019 · 16:00