Podróże statkiem – prawa pasażerów

  • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, o ile przewoźnik przewiduje przynajmniej 90-minutowe opóźnienie bądź odwołanie rejsu
  • Odszkodowanie 25% lub 50 % ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu
  • Prawo do informacji
  • Opieka (napoje i posiłki w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania).  W sytuacji gdy rejs został odwołany bądź opóźniony przynajmniej o 90 minut
  • Zakwaterowanie (maksymalnie 3 noce) w sytuacji, gdy następuje konieczność noclegu lub dłuższego pobytu niż planowany przez pasażera.

WAŻNE! Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.

1. Reklamację należy zgłosić do przewoźnika wykonującego dany rejs lub operatora terminala w terminie do 2 miesięcy od daty zdarzenia.

2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania bądź nie odpowiada na reklamacje pasażer ma prawo złożenia skargi do Urzędu Morskiego bądź Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Powyższe prawa pasażerów przysługują im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010.

Rozporządzenie nie ma zastosowania do statków, które:

  • nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
  • są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
  • są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi

    Zobacz także: Pozasądowe rozwiązywanie spraw z przewoźnikami niemieckimi
Skip to content