Podróże statkiem – prawa pasażerów

Prawa pasażerów statku

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, o ile przewoźnik przewiduje przynajmniej 90-minutowe opóźnienie bądź odwołanie rejsu
 • Odszkodowanie 25% lub 50 % ceny biletu w zależności od długości opóźnienia oraz długości rejsu
 • Prawo do informacji
 • Opieka (napoje i posiłki w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania).  W sytuacji gdy rejs został odwołany bądź opóźniony przynajmniej o 90 minut
 • Zakwaterowanie (maksymalnie 3 noce) w sytuacji, gdy następuje konieczność noclegu lub dłuższego pobytu niż planowany przez pasażera.

Podstawa prawna

Powyższe prawa pasażerów przysługują im na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1177/2010.

Reklamacja

1. Reklamację należy zgłosić do przewoźnika wykonującego dany rejs lub operatora terminala w terminie do 2 miesięcy od daty zdarzenia.

2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia wypłaty odszkodowania bądź nie odpowiada na reklamacje pasażer ma prawo złożenia skargi do Urzędu Morskiego bądź Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Pamiętaj

 • Rozporządzenie nie ma zastosowania do statków, które:
  • nie dopuszczają przewozu więcej niż 12 osób
  • są statkami, których załoga składa się z nie więcej niż 3 osób, lub dystans rejsu jest mniejszy niż 500 metrów
  • są rejsami spacerowymi i krajoznawczymi lub napędzanymi środkami mechanicznymi
 • Prawo do opieki, zakwaterowania oraz odszkodowania nie przysługuje pasażerom, którzy dowiedzieli się o opóźnieniu przed zakupem biletu lub posiadają bilety otwarte.
Zawartość
Skip to content