Pozasądowe rozwiązywanie spraw z przewoźnikami niemieckimi

W jakich wypadkach ECC-Net współpracuje z niemieckim sądem polubownym w sprawach transportowych?

Europejskie Centrum Konsumenckie w Polsce (ECK Polska) przekazuje sprawy przeciwko niemieckim przewoźników do centrum właściwego dla miejsca ich zarejestrowania – ECK Niemcy. Niemieckie centrum podejmuje próbę kontaktu ze skarżonym przedsiębiorcą. W sytuacji, w której niemożliwe jest uzyskanie polubownego rozwiązania sporu za pośrednictwem sieci, ECC-Net (przewoźnik nie odniósł się do skargi lub odmówił uznania roszczenia) ECK Niemcy przesyła skargi do Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. (SÖP)niemieckiego sądu polubownego w sprawach transportowych. Jakie sprawy przyjmuje SÖP?

SÖP jest prywatnym podmiotem ADR, który rozpatruje sprawy w zakresie transportu pasażerskiego:

  • lotniczego
  • kolejowego
  • autobusowego
  • morskiego
  • śródlądowego

Czy usługi SÖP są bezpłatne?

Tak. Usługi SÖP są bezpłatne.

Na czym polega procedura prowadzona przez SÖP?

  1. Co do zasady trwa 3 miesiące
  2. Kończy się propozycją rozwiązania sprawy przez SÖP, która to musi być zaakceptowana przez obie strony w terminie dwóch tygodni
  3. Jeśli obie strony przyjmą zaproponowane rozwiązanie, jest ono wiążące. Jeśli nie – konsument może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej.
  4. SÖP przyjmuje jedynie skargi na zdarzenia, które miały miejsce po 1 listopada 2013 roku
  5. Centrum kontaktowym dla konsumentów skarżących Air Berlin jest ECK Polska
W przypadku pytań dotyczących sporów z niemieckim przewoźnikami, zachęcamy kontaktu z ECK Polska. Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania. Zobacz też: