Prawa pasażera - podróż autokarem

Autokar opóźniony o minimum 120 minut

  • Zaoferowanie przez przewoźnika innego połączenia do miejsca docelowego lub zwrot ceny biletu (w przypadku biletów kuponowych lub sezonowych zwrot jest równy proporcjonalnej części pełnego kosztu biletu)
  • Jeżeli przedsiębiorca nie zaoferuje pasażerowi wyboru pomiędzy zwrotem, a zmianą planu podróży, pasażer ma prawo ubiegać się o odszkodowanie w wysokości 50 % ceny biletu
  • W przypadku odwołania lub opóźnienia przewozu regularnego przewoźnik bądź zarządca terminala jak najszybciej (nie później niż 30 min po planowanym czasie rozpoczęcia podróży) informuje pasażerów o przypuszczalnym czasie rozpoczęcia podróży

Dodatkowo w przypadku odwołania lub 90-minutowego opóźnienia ponad 3-godzinnej podróży przewoźnik powinien zapewnić

  • Posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania
  • Zakwaterowanie oraz transfer pomiędzy terminalem a hotelem w sytuacji, gdy opóźnienie powoduje konieczność pobytu przez jedną lub więcej nocy (maksymalnie 2 noce)

1. Reklamację należy złożyć do danego przewoźnika w terminie do 3 miesięcy od daty zdarzenia

2. W przypadku odrzucenia reklamacji bądź braku otrzymania odpowiedzi w terminie do miesiąca lub 3 miesięcy (o ile przedsiębiorca poinformuje konsumenta o przewidywanym opóźnieniu w odpowiedzi), pasażer ma prawo złożyć skargę do krajowego organu odpowiedzialnego za egzekwowanie przepisów Rozporządzenia 181/2011. W Polsce organem właściwym jest Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

REKLAMACJA ODRZUCONA

W przypadku odrzucenia reklamacji bądź nieotrzymania odpowiedzi, skargę na przewoźnika zarejestrowanego na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Prawa pasażerów podróżujących autobusem lub autokarem gwarantuje Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011.

Skip to content