Upadłość Air Berlin

Wobec doniesień związanych z upadłością niemieckiego przewoźnika lotniczego Air Berlin, Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało zestaw informacji związanych z aktualną sytuacją pasażerów tych linii.

  • Na jakim etapie znajduje się procedura upadłościowa?

W dniu 01.11.2017 r. Sąd upadłościowy w Berlinie Charlottenburg podjął decyzję o wszczęciu postępowania upadłościowego, o numerze referencyjnym: 36a IN 4295/17. Wierzyciele mają teraz możliwość zgłoszenia swoich roszczeń. Powinni zgłosić je do syndyka masy upadłościowej:

Air Berlin Gruppe / Lucas Flöther
Postfach 10 30 10
18005 Rostock
Niemcy

Skargę można złożyć pisemnie. Wierzyciele powinni wskazać kwotę roszczenia, a także pokrótce opisać sprawę np. Piszę w związku z wypłatą odszkodowania w wysokości XXX, w związku z anulacją lotu z miejsca X do miejsca Y, w dniu XXX. Zalecane jest również wskazanie numeru rezerwacji oraz numeru skargi (konsumenci otrzymali go, po złożeniu skargi za pośrednictwem formularza Air Berlin).

Termin składania skarg kończy się 1 lutego 2018 r.

Na stronie internetowej syndyka masy upadłościowej wierzyciele mogą teraz utworzyć konto: https://www.airberlin-inso.de/user/login

Informacje można znaleźć w języku niemieckim na stronie internetowej syndyka masy upadłościowej:

http://insolvenzverwaltung.floether-wissing.de/presse/items/internetseite-wwwairberlin-insode-zum-airberlin-insolvenzverfahr.html

  • Czy pasażerowie mogą nadal korzystać z usług przewoźnika?

Linia lotnicza ogłosiła, że będzie realizowała loty do 28 października br.

  • Co pasażerowie powinni zrobić w następujących sytuacjach?

Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (zwykła taryfa, np. EconomyLight):

Konsumenci mogą żądać zwrotu podatków i opłat. Wniosek ten należy złożyć w postępowaniu upadłościowym.

Odwołanie rezerwacji przez konsumenta (taryfa zwrotna, np. EconomyFlex-Tarif):

– Bilety zakupione przed 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Roszczenie powinno zostać złożone w postępowaniu upadłościowym.

– Bilety zakupione po 15/08/2017: Konsumenci mogą zażądać zwrotu równowartości taryfy. Air Berlin nie wyklucza możliwości zwrotu kosztów. Dlatego pasażerowie w tego typu przypadkach, mogą zgłaszać skargi do ECC-Net. W tym celu będziemy potrzebować numeru skargi Air Berlin. Konsumenci znajdą go w internetowym formularzu Air Berlin po wejściu do zakładki „moje skargi”. Ważne: Air Berlin nie obiecał, że dokona zwrotów.

Air Berlin anuluje lot – zwrot ceny biletu

Konsumenci, którzy dokonali rezerwacji przed 15/08/2017, muszą złożyć swoje roszczenie w postępowaniu upadłościowym. Jeśli dokonali rezerwacji po 15/08/2017 Air Berlin  oświadczył, że dokona zwrotu ceny biletu. Jeśli odwołanie dotyczy lotu po 01/11/2017, zarządca majątku zabezpieczy płatność. Sieć ECC nie posiada informacji na temat tego zarządcy.

Odszkodowanie za anulowanie / opóźnienie lotu:

– Termin wylotu przed 15/08/2017: Wniosek o odszkodowanie należy zgłosić w postępowaniu upadłościowym.

– Termin wylotu po 15/08/2017: linia otnicza prosi pasażerów o zgłoszenie reklamacji w formularzu skarg Air Berlin, tak aby można było później je zarejestrować w postępowaniu likwidacyjnym. Gdy tylko procedura zostanie otwarta, administrator ds. niewypłacalności wyśle wnioski do konsumentów, którzy złożyli reklamację poprzez ww. formularz. W tej sytuacji nie jest możliwe, aby konsumenci otrzymali  rekompensatę po interwencji sieci ECC-Net.

  • Więcej informacji:

1. https://www.airberlin.com/en/site/landingpages/flight_information.php (FAQ Air Berlin)

2. http://insolvenzverwaltung.floether-wissing.de/air-berlin-insolvenz/search/air+berlin.html (strona wstępnego zarządcy)

3. https://www.berlin.de/gerichte/amtsgericht-charlottenburg (strona sądu upadłościowego)

4. http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_en.htm (ogólne informacje o procedurach likwidacyjnych w Niemczech)

 

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast