BEZPŁATNA POMOC DLA KONSUMENTÓW W POLSCE

POMOC KONSUMENCKA W SPRAWACH OGÓLNYCH

Infolinia konsumencka

801 440 220 lub 22 290 89 16
(pon.-pt. w godz. 8:00 – 18:00)

Poradnictwo e-mailowe

Uzyskaj poradę e-mailową pod adresem:
porady@dlakonsumentow.pl

Rzecznicy konsumentów

Znajdź rzecznika w swoim mieście lub powiecie.

Inspekcja Handlowa

Znajdź Inspekcję Handlową w swoim województwie.

POMOC SPECJALISTYCZNA

Podróże lotnicze

Rzecznik Praw Pasażera

222 692 600

www.ulc.gov.pl

pasazerlotniczy@ulc.gov.pl

Podróże kolejowe

Rzecznik Praw Pasażera Kolei

801 044 080, 22 460 40 80

www.pasazer.gov.pl

rzecznik@pasazer.gov.pl

Telekomunikacja

Centrum Informacyjne przy UKE

22 33 04 000

www.cik.uke.gov.pl

formularz kontaktowy

Ubezpieczenia i finanse

Rzecznik Finansowy

22 333 73 28, 22 333 73 25, 508 810 370

www.rf.gov.pl

porady@rf.gov.pl

Energia i paliwa

Punkt Informacyjny dla Odbiorców Energii i Paliw Gazowych

22 244 26 36

www.ure.gov.pl

drr@ure.gov.pl

Polubowne rozwiązywanie sporów

Jeżeli konsument zareklamował towar lub usługę, a przedsiębiorca reklamacji nie uznał można skorzystać z polubownego rozwiązywania sporów konsumenckich.

https://polubowne.uokik.gov.pl/ 

11