Aktualności

Zakaz stosowania fumaranu dimetylu (DMF) w produktach konsumpcyjnych

Zagrożenia związane z DMF

Fumaran dimetylu (DMF) stosowany jest przez producentów w charakterze produktu biobójczego, aby zapobiegać rozwojowi pleśni mogącej pogarszać jakość skórzanych mebli lub obuwia podczas przechowywania lub transportu w wilgotnym otoczeniu. Produkt ten umieszczany jest w saszetkach przymocowywanych wewnątrz mebli lub wkładany do kartonów zawierających buty, gdzie ulatnia się, impregnując tym samym skórę i chroniąc ją przed pleśnią. Stwierdzono jednak, że poważnie zaszkodził konsumentom, którzy mieli kontakt z takimi produktami.

Zaniepokojenie wzbudziły informacje o tej niebezpiecznej substancji chemicznej, zgłoszone przez władze kilku państw członkowskich za pomocą wspólnotowego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych (RAPEX). Informacje w ten sposób rozpowszechnione dotyczyły kanap, foteli i butów. W państwach takich jak Francja, Finlandia, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo konsumenci narażeni na kontakt z produktami zawierającymi DMF doświadczyli poważnych dolegliwości zdrowotnych, m.in. swędzenia skóry, podrażnień, zaczerwienienia, oparzeń, a w niektórych przypadkach wręcz ostrej niewydolności oddechowej. Francja i Belgia wprowadziły w związku z tym zakazy na poziomie krajowym, podobny zamiar ogłosiła już również Hiszpania. Nowa decyzja, obejmie już wszystkie państwa członkowskie.

Obowiązujące przepisy

Stosowanie DMF w produkcji zostało juz w UE zakazane na mocy dyrektywy o produktach biobójczych (98/8/WE), która zabrania stosowania produktów biobójczych zawierających DMF. Zakaz nie obejmuje jednak producentów spoza UE, którzy mogą takie niedozwolone produkty biobójcze stosować, a następnie eksportować swoje towary do UE. Nowa decyzja chroni więc europejskich konsumentów przed zagrożeniami związanymi z obecnością DMF w produktach importowanych – w takim samym stopniu, jak w produktach wytwarzanych na terenie Wspólnoty.

DMF w Polsce

W Polsce zakaz stosowania został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu.
Więcej informacji na stronie internetowej UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja

/komunikaty_prasowe/art586.html

Informacje ogólne – RAPEX

RAPEX to wspólnotowy system szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych, umożliwiający szybką wymianę informacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu lub stosowaniu produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

 

Źródło:
Materiały prasowe Komisji Europejskiej –

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środkówprzewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktówzawierających biocyd fumaran dimetylu. (PDF).

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Zakaz stosowania fumaranu dimetylu (DMF) w produktach konsumpcyjnych

Zagrożenia związane z DMF

Fumaran dimetylu (DMF) stosowany jest przez producentów w charakterze produktu biobójczego, aby zapobiegać rozwojowi pleśni mogącej pogarszać jakość skórzanych mebli lub obuwia podczas przechowywania lub transportu w wilgotnym otoczeniu. Produkt ten umieszczany jest w saszetkach przymocowywanych wewnątrz mebli lub wkładany do kartonów zawierających buty, gdzie ulatnia się, impregnując tym samym skórę i chroniąc ją przed pleśnią. Stwierdzono jednak, że poważnie zaszkodził konsumentom, którzy mieli kontakt z takimi produktami.

Zaniepokojenie wzbudziły informacje o tej niebezpiecznej substancji chemicznej, zgłoszone przez władze kilku państw członkowskich za pomocą wspólnotowego systemu szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych (RAPEX). Informacje w ten sposób rozpowszechnione dotyczyły kanap, foteli i butów. W państwach takich jak Francja, Finlandia, Polska, Szwecja i Zjednoczone Królestwo konsumenci narażeni na kontakt z produktami zawierającymi DMF doświadczyli poważnych dolegliwości zdrowotnych, m.in. swędzenia skóry, podrażnień, zaczerwienienia, oparzeń, a w niektórych przypadkach wręcz ostrej niewydolności oddechowej. Francja i Belgia wprowadziły w związku z tym zakazy na poziomie krajowym, podobny zamiar ogłosiła już również Hiszpania. Nowa decyzja, obejmie już wszystkie państwa członkowskie.

Obowiązujące przepisy

Stosowanie DMF w produkcji zostało juz w UE zakazane na mocy dyrektywy o produktach biobójczych (98/8/WE), która zabrania stosowania produktów biobójczych zawierających DMF. Zakaz nie obejmuje jednak producentów spoza UE, którzy mogą takie niedozwolone produkty biobójcze stosować, a następnie eksportować swoje towary do UE. Nowa decyzja chroni więc europejskich konsumentów przed zagrożeniami związanymi z obecnością DMF w produktach importowanych – w takim samym stopniu, jak w produktach wytwarzanych na terenie Wspólnoty.

DMF w Polsce

W Polsce zakaz stosowania został wprowadzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środków przewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktów zawierających biocyd fumaran dimetylu.
Więcej informacji na stronie internetowej UOKiK: http://www.uokik.gov.pl/pl/informacja_i_edukacja/informacja

/komunikaty_prasowe/art586.html

Informacje ogólne – RAPEX

RAPEX to wspólnotowy system szybkiego informowania o niebezpiecznych nieżywnościowych produktach konsumpcyjnych, umożliwiający szybką wymianę informacji między państwami członkowskimi a Komisją w celu zapobiegania wprowadzaniu do obrotu lub stosowaniu produktów stanowiących poważne zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów.
Więcej informacji na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/consumers/safety/rapex/index_en.htm

 

Źródło:
Materiały prasowe Komisji Europejskiej –

Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów

 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia środkówprzewidzianych przepisami o ogólnym bezpieczeństwie produktów w odniesieniu do produktówzawierających biocyd fumaran dimetylu. (PDF).

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25