Aktualności

Wakacyjne rezerwacje online – podziel się swoim doświadczeniem z ECC-Net!

Państwa wkład pozwoli nam zidentyfikować do jakiego stopnia zjawisko wzrostu cen podczas internetowej rezerwacji wakacyjnych usług łamie europejskie prawo konsumenckie. Analiza przedmiotowego tematu jest niezbędna w celu utrzymania prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku, rozwoju europejskiego prawa konsumenckiego oraz w celu podniesienia świadomości konsumentów w odniesieniu do przysługujących im praw podczas organizowania wakacji za pośrednictwem europejskiego rynku cyfrowego.

Bardzo dziękujemy za pomoc!

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Wakacyjne rezerwacje online – podziel się swoim doświadczeniem z ECC-Net!

Państwa wkład pozwoli nam zidentyfikować do jakiego stopnia zjawisko wzrostu cen podczas internetowej rezerwacji wakacyjnych usług łamie europejskie prawo konsumenckie. Analiza przedmiotowego tematu jest niezbędna w celu utrzymania prawidłowo funkcjonującego jednolitego rynku, rozwoju europejskiego prawa konsumenckiego oraz w celu podniesienia świadomości konsumentów w odniesieniu do przysługujących im praw podczas organizowania wakacji za pośrednictwem europejskiego rynku cyfrowego.

Bardzo dziękujemy za pomoc!

· 1 grudnia 2014 · 13:25