Aktualności

Przedsiębiorcy a nowe regulacje ADR – warsztaty

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Stałego  Polubownego Sądu Konsumenckiego przy UKE przedstawiła mechanizm działania sądu. W dalszej kolejności ekspert ECK omówił przykładowe modele ADR w Europie, zwracając uwagę zebranych na stosowane rozwiązania online i możliwości, jakie daje internet. Przedstawiciel UOKiK zaprezentował następnie najważniejsze postanowienia regulacji ADR i ODR oraz poinformował o prowadzonych konsultacjach społecznych. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że niezbędne jest przygotowanie działań informacyjnych i promocyjnych, które przyczyniłyby się do zwiększania rozpoznawalności zarówno systemów alternatywnego rozwiązywania sporów, jak i przedsiębiorców, którzy do tych systemów należą ( w tym wypadku sugerowane jest wprowadzenie dla nich specjalnych oznaczeń – logotypów).

Podczas części drugiej – warsztatowej zebrani goście wskazali, jakie korzyści i szanse oraz jakie zagrożenia widzą we wdrożeniu regulacji ADR i ODR. Przeciwstawiali możliwe rozwiązania ADR funkcjonującym obecnie trybom reklamacyjnym. Podkreślali też, że są niechętni tworzeniu odrębnych, prywatnych systemów przy poszczególnych przedsiębiorstwach skoro działa już ADR przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej złożony z mediacji oraz polubownego sądu konsumenckiego. Podczas dyskusji zwrócono jednak uwagę, że w obliczu uchwalenia nowych przepisów ADR i ODR w maju br.  system ten będzie rewidowany i może zmienić się sposób jego funkcjonowania  – także w aspekcie źródła finansowania. Tym bardziej że ilość spraw jest niewielka – od 2010 r. pozostaje stała (ok. 200) przy ponad 11 tys. przedsiębiorcach należących do branży telekomunikacyjnej i pocztowej wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Prezesa UKE.

Pierwsze warsztaty odbyły się 20 maja br. i adresowane były do branży turystycznej. Uczestniczyli w nim reprezentanci izb i organizacji turystycznych, przewoźników oraz Ministerstwa Sportu i Turystki.

***

W maju br. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły pakiet legislacyjny dotyczący polubownego rozwiązywania sporów. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na wdrożenie dyrektywy ADR, a w styczniu 2016 r. konsumenci będą mogli już rejestrować się na ogólno unijnej platformie ODR.

Nowe przepisy będą miały bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw,  zwłaszcza, że każdy sektor będzie objęty właściwością systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. Przedsiębiorstwa mogą też zostać zobowiązane do stworzenia, a co za tym idzie sfinansowania systemów ADR (w całości lub częściowo). Wysokość związanych z tym kosztów będzie zależna od branży, czy liczby zgłaszanych sporów. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje umowy i dokumenty handlowe, umieszczając w nich informacje o odpowiednich systemach ADR.

O dyrektywie ADR:

Dyrektywa gwarantuje konsumentom możliwość przekazywania wszelkich sporów krajowych i transgranicznych do rozpatrzenia w ramach systemów ADR (obejmujących również usługi internetowe), a także zapewniająca konsumentom otrzymywanie informacji o systemie ADR właściwym do rozpatrzenia ich. System ADR obejmie wszystkie sektory rynku z wyjątkiem opieki zdrowotnej i edukacji. Dyrektywa będzie wiążąca dla państw członkowskich, a jednocześnie pozostawi im swobodę decyzji co do sposobu i metod jej wdrożenia.

O rozporządzeniu ODR:

Rozporządzenie w sprawie ODR umożliwi konsumentom i sprzedawcom w UE zgłaszanie sporów dotyczących zakupów internetowych za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ma mieć postać bezpłatnej, interaktywnej strony internetowej, dostępnej we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Jednym z podstawowych celów ECK Polska jest wsparcie organów krajowych w promocji i rozwoju systemów ADR i ODR.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Przedsiębiorcy a nowe regulacje ADR – warsztaty

W pierwszej części spotkania Przewodnicząca Stałego  Polubownego Sądu Konsumenckiego przy UKE przedstawiła mechanizm działania sądu. W dalszej kolejności ekspert ECK omówił przykładowe modele ADR w Europie, zwracając uwagę zebranych na stosowane rozwiązania online i możliwości, jakie daje internet. Przedstawiciel UOKiK zaprezentował następnie najważniejsze postanowienia regulacji ADR i ODR oraz poinformował o prowadzonych konsultacjach społecznych. Prelegenci zgodnie stwierdzili, że niezbędne jest przygotowanie działań informacyjnych i promocyjnych, które przyczyniłyby się do zwiększania rozpoznawalności zarówno systemów alternatywnego rozwiązywania sporów, jak i przedsiębiorców, którzy do tych systemów należą ( w tym wypadku sugerowane jest wprowadzenie dla nich specjalnych oznaczeń – logotypów).

Podczas części drugiej – warsztatowej zebrani goście wskazali, jakie korzyści i szanse oraz jakie zagrożenia widzą we wdrożeniu regulacji ADR i ODR. Przeciwstawiali możliwe rozwiązania ADR funkcjonującym obecnie trybom reklamacyjnym. Podkreślali też, że są niechętni tworzeniu odrębnych, prywatnych systemów przy poszczególnych przedsiębiorstwach skoro działa już ADR przy Urzędzie Komunikacji Elektronicznej złożony z mediacji oraz polubownego sądu konsumenckiego. Podczas dyskusji zwrócono jednak uwagę, że w obliczu uchwalenia nowych przepisów ADR i ODR w maju br.  system ten będzie rewidowany i może zmienić się sposób jego funkcjonowania  – także w aspekcie źródła finansowania. Tym bardziej że ilość spraw jest niewielka – od 2010 r. pozostaje stała (ok. 200) przy ponad 11 tys. przedsiębiorcach należących do branży telekomunikacyjnej i pocztowej wpisanych do rejestrów prowadzonych przez Prezesa UKE.

Pierwsze warsztaty odbyły się 20 maja br. i adresowane były do branży turystycznej. Uczestniczyli w nim reprezentanci izb i organizacji turystycznych, przewoźników oraz Ministerstwa Sportu i Turystki.

***

W maju br. Parlament Europejski i Rada UE przyjęły pakiet legislacyjny dotyczący polubownego rozwiązywania sporów. Państwa członkowskie mają 24 miesiące na wdrożenie dyrektywy ADR, a w styczniu 2016 r. konsumenci będą mogli już rejestrować się na ogólno unijnej platformie ODR.

Nowe przepisy będą miały bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą przedsiębiorstw,  zwłaszcza, że każdy sektor będzie objęty właściwością systemu pozasądowego rozwiązywania sporów. Przedsiębiorstwa mogą też zostać zobowiązane do stworzenia, a co za tym idzie sfinansowania systemów ADR (w całości lub częściowo). Wysokość związanych z tym kosztów będzie zależna od branży, czy liczby zgłaszanych sporów. Ponadto przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje umowy i dokumenty handlowe, umieszczając w nich informacje o odpowiednich systemach ADR.

O dyrektywie ADR:

Dyrektywa gwarantuje konsumentom możliwość przekazywania wszelkich sporów krajowych i transgranicznych do rozpatrzenia w ramach systemów ADR (obejmujących również usługi internetowe), a także zapewniająca konsumentom otrzymywanie informacji o systemie ADR właściwym do rozpatrzenia ich. System ADR obejmie wszystkie sektory rynku z wyjątkiem opieki zdrowotnej i edukacji. Dyrektywa będzie wiążąca dla państw członkowskich, a jednocześnie pozostawi im swobodę decyzji co do sposobu i metod jej wdrożenia.

O rozporządzeniu ODR:

Rozporządzenie w sprawie ODR umożliwi konsumentom i sprzedawcom w UE zgłaszanie sporów dotyczących zakupów internetowych za pośrednictwem europejskiej platformy internetowego rozstrzygania sporów („platforma ODR”). Platforma ma mieć postać bezpłatnej, interaktywnej strony internetowej, dostępnej we wszystkich językach urzędowych UE.

 

Jednym z podstawowych celów ECK Polska jest wsparcie organów krajowych w promocji i rozwoju systemów ADR i ODR.

· 1 grudnia 2014 · 13:25