Aktualności

Płyny w bagażu podręcznym – nowe przepisy wprowadzone przez Komisję Europejską

Rozporządzenie to stanowi odpowiedź na kolejne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego związane z płynnymi materiałami wybuchowymi wykonanymi domowym sposobem. Zabrania ono pasażerom przenoszenia płynów przez punkty kontroli bezpieczeństwa przy sobie lub w bagażu podręcznym. Dotyczy to wszystkich lotów z portów lotniczych na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od ich portu przeznaczenia i przynależności państwowej przewoźnika lotniczego. Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do bagażu podręcznego, ponieważ po dokonaniu odprawy pasażer nie ma już dostępu do bagażu rejestrowanego.

Nowe przepisy stosuje się do wszystkich rodzajów płynów. Jednak pasażerom zezwala się na przenoszenie przez punkty kontroli bezpieczeństwa płynów w ilościach zbyt małych, aby stanowiły zagrożenie jako materiał wybuchowy (w pojemnikach o pojemności nie większej niż 100 ml). Możliwe jest zatem przewożenie w bagażu podręcznym przyborów toaletowych i perfum w niewielkich ilościach. Nowe rozporządzenie ustanawia także wyjątki odnośnie do płynów, które zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę; dotyczy to także pożywienia dla niemowląt.

Pasażerowie mogą także zabierać do bagażu podręcznego napoje i perfumy zakupione w strefie za punktem kontroli kart pokładowych oraz na pokładach samolotów. Rozporządzenie ustanawia środki ostrożności zapobiegające ingerencji w zakupiony towar lub jego naruszeniu.

Komisja dokładnie przeanalizowała skutki nowych przepisów dotyczących prześwietlania bagażu w portach lotniczych. Zasadnicze znaczenie ma ograniczenie wszelkich opóźnień, jednak bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Rozporządzenie określa zatem szereg środków mających na celu pomóc w pracy operatorom urządzeń do prześwietlania bagażu. Na przykład pasażerowie muszą umieścić pojemniki o pojemności 100 ml lub mniejszej w plastikowych torebkach o pojemności nie większej niż jeden litr i przedstawić je w punktach kontroli bezpieczeństwa.

Ponadto nowe przepisy wymagają od pasażerów zdjęcia płaszczy, kurtek i marynarek oraz wyjęcia z bagażu przenośnych komputerów i innych urządzeń elektronicznych w punktach kontroli bezpieczeństwa.

Rozporządzenie wprowadza także ograniczenie wymiarów bagażu podręcznego do maksymalnie 56 cm x 45 cm x 25 cm, z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi na przykład instrumentów muzycznych, sprzętu fotograficznego, itp. Ograniczenie to wejdzie w życie za sześć miesięcy.

Unia Europejska ze szczególną troską dba o przestrzeganie praw pasażerów linii lotniczych, szczególnie w przypadkach związanych z opóźnieniami, odwołaniem lotu lub niewpuszczeniem na pokład. Również prawa osób z ograniczoną zdolnością ruchu są chronione rozporządzeniem WE/1107/2006. Celem tej regulacji jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i starszym, efektywnej i bezpłatnej pomocy na lotniskach Unii Europejskiej, aby mogły podróżować w warunkach takiego samego komfortu jak pozostali pasażerowie.

 

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/security/index_en.htm

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Płyny w bagażu podręcznym – nowe przepisy wprowadzone przez Komisję Europejską

Rozporządzenie to stanowi odpowiedź na kolejne zagrożenie dla lotnictwa cywilnego związane z płynnymi materiałami wybuchowymi wykonanymi domowym sposobem. Zabrania ono pasażerom przenoszenia płynów przez punkty kontroli bezpieczeństwa przy sobie lub w bagażu podręcznym. Dotyczy to wszystkich lotów z portów lotniczych na terytorium Unii Europejskiej, niezależnie od ich portu przeznaczenia i przynależności państwowej przewoźnika lotniczego. Rozporządzenie odnosi się wyłącznie do bagażu podręcznego, ponieważ po dokonaniu odprawy pasażer nie ma już dostępu do bagażu rejestrowanego.

Nowe przepisy stosuje się do wszystkich rodzajów płynów. Jednak pasażerom zezwala się na przenoszenie przez punkty kontroli bezpieczeństwa płynów w ilościach zbyt małych, aby stanowiły zagrożenie jako materiał wybuchowy (w pojemnikach o pojemności nie większej niż 100 ml). Możliwe jest zatem przewożenie w bagażu podręcznym przyborów toaletowych i perfum w niewielkich ilościach. Nowe rozporządzenie ustanawia także wyjątki odnośnie do płynów, które zostaną zużyte w trakcie podróży i są niezbędne dla pasażera z przyczyn zdrowotnych lub ze względu na specjalną dietę; dotyczy to także pożywienia dla niemowląt.

Pasażerowie mogą także zabierać do bagażu podręcznego napoje i perfumy zakupione w strefie za punktem kontroli kart pokładowych oraz na pokładach samolotów. Rozporządzenie ustanawia środki ostrożności zapobiegające ingerencji w zakupiony towar lub jego naruszeniu.

Komisja dokładnie przeanalizowała skutki nowych przepisów dotyczących prześwietlania bagażu w portach lotniczych. Zasadnicze znaczenie ma ograniczenie wszelkich opóźnień, jednak bez uszczerbku dla bezpieczeństwa. Rozporządzenie określa zatem szereg środków mających na celu pomóc w pracy operatorom urządzeń do prześwietlania bagażu. Na przykład pasażerowie muszą umieścić pojemniki o pojemności 100 ml lub mniejszej w plastikowych torebkach o pojemności nie większej niż jeden litr i przedstawić je w punktach kontroli bezpieczeństwa.

Ponadto nowe przepisy wymagają od pasażerów zdjęcia płaszczy, kurtek i marynarek oraz wyjęcia z bagażu przenośnych komputerów i innych urządzeń elektronicznych w punktach kontroli bezpieczeństwa.

Rozporządzenie wprowadza także ograniczenie wymiarów bagażu podręcznego do maksymalnie 56 cm x 45 cm x 25 cm, z pewnymi wyjątkami, dotyczącymi na przykład instrumentów muzycznych, sprzętu fotograficznego, itp. Ograniczenie to wejdzie w życie za sześć miesięcy.

Unia Europejska ze szczególną troską dba o przestrzeganie praw pasażerów linii lotniczych, szczególnie w przypadkach związanych z opóźnieniami, odwołaniem lotu lub niewpuszczeniem na pokład. Również prawa osób z ograniczoną zdolnością ruchu są chronione rozporządzeniem WE/1107/2006. Celem tej regulacji jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym i starszym, efektywnej i bezpłatnej pomocy na lotniskach Unii Europejskiej, aby mogły podróżować w warunkach takiego samego komfortu jak pozostali pasażerowie.

 

http://ec.europa.eu/transport/air_portal/security/index_en.htm

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25