Aktualności

Płacący kartą za granicą Polacy najczęściej dokonują transakcji w krajach strefy euro

Polskie banki umożliwiają przeliczanie kwot transakcji w euro bezpośrednio na złotówki, bez pośrednictwa dodatkowej waluty rozliczeniowej. Według danych Visa ten mechanizm bezpośredniego przeliczania euro na złotówki jest stosowany w odniesieniu do ponad 76% polskich kart Visa. 22 banki oferują karty przeliczane bezpośrednio z euro na złotówki, zaś kilka kolejnych przewiduje wdrażanie takiego mechanizmu.

W czasie ubiegłorocznych wakacji polscy posiadacze kart Visa odwiedzili 153 kraje i terytoria, wydając na całym świecie w przeliczeniu ponad 125 mln dolarów.

Dane systemu Visa dotyczące transakcji zagranicznych zawartych w czasie trzech miesięcy wakacyjnych ubiegłego roku wskazują, że 45,3% łącznej kwoty transakcji zrealizowanych za pomocą polskich kart Visa przypadało na 12 krajów strefy euro. Od czerwca do sierpnia 2004 r. na trzy pozostałe kraje “starej” Unii nie należące do strefy euro, tj. Wielką Brytanię, Szwecję i Danię, przypadało 14,6% obrotów kartami Visa, a ponad 9% na USA. Na transakcje zawierane w dolarach i walutach innych niż euro przypadało łącznie ponad 54% obrotów.

Instytut Turystyki prognozował, że w tym roku na zagraniczne wakacje wyjedzie łącznie 6,6 mln osób, tj. o 5% więcej, niż w ubiegłym roku. Z kolei biura podróży szacowały wzrost przyrostu obrotów rzędu 20-40%.

Ogółem od kwietnia 2004 do marca 2005 łączna wartość obrotów na karty Visa wydane w Polsce wyniosła w przeliczeniu 23,8 mld euro. 98,4% tych obrotów przypada na transakcje krajowe.

Visa pozostawia bankom-wydawcom swobodę wyboru waluty, w której otrzymują one zestawienia transakcji dokonywanych przez klientów banku. Visa ma w swoim systemie ponad 120 walut, w których może dostarczać bankom zestawienia transakcji zagranicznych dokonanych przez ich klientów, ale najczęściej banki wybierają euro i dolara amerykańskiego. Największy krajowy bank – PKO BP – przyjął dla prawie 5 mln z wydanych przez siebie kart Visa rozwiązanie polegające na bezpośrednim przeliczaniu na złotówki transakcji zawartych w euro, dolarach, funtach brytyjskich i 9 innych walutach.

“Jednocześnie wielu Polaków jeździ do USA, do innych krajów i kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Stąd też dalej w ofercie banków znajdują się karty rozliczane w dolarach. Stwarza to konsumentom możliwość wyboru spośród różnych kart i różnych mechanizmów stosowanych przez poszczególne banki” – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor generalna Visa Europe w Polsce Małgorzata O’Shaughnessy.

Według danych NBP na koniec I kwartału 2005 roku w Polsce było wydanych 17,7 mln kart płatniczych. Większość z nich to karty Visa (10,6 mln), na drugim miejscu jest MasterCard (karty MasterCard i Maestro – 6,1 mln), wydawane są też karty Diners Club i American Express.

Źródło – PAP

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Płacący kartą za granicą Polacy najczęściej dokonują transakcji w krajach strefy euro

Polskie banki umożliwiają przeliczanie kwot transakcji w euro bezpośrednio na złotówki, bez pośrednictwa dodatkowej waluty rozliczeniowej. Według danych Visa ten mechanizm bezpośredniego przeliczania euro na złotówki jest stosowany w odniesieniu do ponad 76% polskich kart Visa. 22 banki oferują karty przeliczane bezpośrednio z euro na złotówki, zaś kilka kolejnych przewiduje wdrażanie takiego mechanizmu.

W czasie ubiegłorocznych wakacji polscy posiadacze kart Visa odwiedzili 153 kraje i terytoria, wydając na całym świecie w przeliczeniu ponad 125 mln dolarów.

Dane systemu Visa dotyczące transakcji zagranicznych zawartych w czasie trzech miesięcy wakacyjnych ubiegłego roku wskazują, że 45,3% łącznej kwoty transakcji zrealizowanych za pomocą polskich kart Visa przypadało na 12 krajów strefy euro. Od czerwca do sierpnia 2004 r. na trzy pozostałe kraje “starej” Unii nie należące do strefy euro, tj. Wielką Brytanię, Szwecję i Danię, przypadało 14,6% obrotów kartami Visa, a ponad 9% na USA. Na transakcje zawierane w dolarach i walutach innych niż euro przypadało łącznie ponad 54% obrotów.

Instytut Turystyki prognozował, że w tym roku na zagraniczne wakacje wyjedzie łącznie 6,6 mln osób, tj. o 5% więcej, niż w ubiegłym roku. Z kolei biura podróży szacowały wzrost przyrostu obrotów rzędu 20-40%.

Ogółem od kwietnia 2004 do marca 2005 łączna wartość obrotów na karty Visa wydane w Polsce wyniosła w przeliczeniu 23,8 mld euro. 98,4% tych obrotów przypada na transakcje krajowe.

Visa pozostawia bankom-wydawcom swobodę wyboru waluty, w której otrzymują one zestawienia transakcji dokonywanych przez klientów banku. Visa ma w swoim systemie ponad 120 walut, w których może dostarczać bankom zestawienia transakcji zagranicznych dokonanych przez ich klientów, ale najczęściej banki wybierają euro i dolara amerykańskiego. Największy krajowy bank – PKO BP – przyjął dla prawie 5 mln z wydanych przez siebie kart Visa rozwiązanie polegające na bezpośrednim przeliczaniu na złotówki transakcji zawartych w euro, dolarach, funtach brytyjskich i 9 innych walutach.

“Jednocześnie wielu Polaków jeździ do USA, do innych krajów i kupuje w zagranicznych sklepach internetowych. Stąd też dalej w ofercie banków znajdują się karty rozliczane w dolarach. Stwarza to konsumentom możliwość wyboru spośród różnych kart i różnych mechanizmów stosowanych przez poszczególne banki” – powiedziała cytowana w komunikacie dyrektor generalna Visa Europe w Polsce Małgorzata O’Shaughnessy.

Według danych NBP na koniec I kwartału 2005 roku w Polsce było wydanych 17,7 mln kart płatniczych. Większość z nich to karty Visa (10,6 mln), na drugim miejscu jest MasterCard (karty MasterCard i Maestro – 6,1 mln), wydawane są też karty Diners Club i American Express.

Źródło – PAP

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25