Aktualności

Odszkodowania od SkyEurope

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku upadłości, wierzytelność należy zgłaszać do sądu właściwego dla kraju przewoźnika oraz syndyka wyznaczonego przez właściwy sąd. W celu odzyskania wierzytelności należy wysłać jeden formularz zgłoszenia wierzytelności do Sądu w Bratysławie oraz dwa formularze zgłoszenia wierzytelności do syndyka pod następujące adresy na Słowacji.:

  • Sąd Rejony w Bratysławie:

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava 1, Slovakia

  • Wyznaczony syndyk upadłościowy:

Mgr. Ľubomír Bugáň,
Bajkalská 25/A,
825 03 Bratislava

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w tej sprawie, Europejskie Centrum Konsumenckie na Słowacji zaleca, aby w formularzu zgłoszenia wierzytelności wskazać ECK Słowacja jako przedstawiciela (patrz niżej – Załącznik: Przykładowo wypełnione zgłoszenie). Powyższe odnosi się wyłącznie do osób, które wierzytelności wobec Sky Europe nabyli jako konsumenci.

Opisu sprawy należy dokonać w języku słowackim, w przeciwnym razie formularz może zostać odrzucony z przyczyn formalnych. ECK Słowacja zobowiązało się do sporządzania tłumaczeń na język słowacki, w związku z tym jeżeli chcą państwo uzyskać słowackie tłumaczenie opisu państwa sprawy, proszę skierować do nas tekst do przetłumaczenia pod adres info@konsument.gov.pl.

W przypadku wątpliwości odnośnie wypełniania zgłoszenia prosimy o kontakt z ECK Polska pod numerem telefonu: (22) 55 60 241 lub email: info@konsument.gov.pl.

Pliki do pobrania:
Załącznik: przykładowo wypełnione zgłoszenie (plik PDF)
Formularz zgłoszenia wierzytelności (plik PDF w języku wierzyciela, tj. słowackim – Prihlaska pohladavky MSSR-1)
Dodatkowy formularz opisu wierzytelności do wypełnienia w przypadku, gdy jest więcej niż jedna skarga, tj. konsument ma więcej niż jedną wierzytelność (plik PDF w języku wierzyciela, tj. słowackim – Suhrnny prehlad MSSR)

Informacja przekazana wierzycielom od syndyka masy upadłościowej Sky Europe (w języku angielskim).

Pismo od syndyka

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Odszkodowania od SkyEurope

Zgodnie z zasadami obowiązującymi w przypadku upadłości, wierzytelność należy zgłaszać do sądu właściwego dla kraju przewoźnika oraz syndyka wyznaczonego przez właściwy sąd. W celu odzyskania wierzytelności należy wysłać jeden formularz zgłoszenia wierzytelności do Sądu w Bratysławie oraz dwa formularze zgłoszenia wierzytelności do syndyka pod następujące adresy na Słowacji.:

  • Sąd Rejony w Bratysławie:

Okresný súd Bratislava I,
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava 1, Slovakia

  • Wyznaczony syndyk upadłościowy:

Mgr. Ľubomír Bugáň,
Bajkalská 25/A,
825 03 Bratislava

Zgodnie z ustaleniami dokonanymi w tej sprawie, Europejskie Centrum Konsumenckie na Słowacji zaleca, aby w formularzu zgłoszenia wierzytelności wskazać ECK Słowacja jako przedstawiciela (patrz niżej – Załącznik: Przykładowo wypełnione zgłoszenie). Powyższe odnosi się wyłącznie do osób, które wierzytelności wobec Sky Europe nabyli jako konsumenci.

Opisu sprawy należy dokonać w języku słowackim, w przeciwnym razie formularz może zostać odrzucony z przyczyn formalnych. ECK Słowacja zobowiązało się do sporządzania tłumaczeń na język słowacki, w związku z tym jeżeli chcą państwo uzyskać słowackie tłumaczenie opisu państwa sprawy, proszę skierować do nas tekst do przetłumaczenia pod adres info@konsument.gov.pl.

W przypadku wątpliwości odnośnie wypełniania zgłoszenia prosimy o kontakt z ECK Polska pod numerem telefonu: (22) 55 60 241 lub email: info@konsument.gov.pl.

Pliki do pobrania:
Załącznik: przykładowo wypełnione zgłoszenie (plik PDF)
Formularz zgłoszenia wierzytelności (plik PDF w języku wierzyciela, tj. słowackim – Prihlaska pohladavky MSSR-1)
Dodatkowy formularz opisu wierzytelności do wypełnienia w przypadku, gdy jest więcej niż jedna skarga, tj. konsument ma więcej niż jedną wierzytelność (plik PDF w języku wierzyciela, tj. słowackim – Suhrnny prehlad MSSR)

Informacja przekazana wierzycielom od syndyka masy upadłościowej Sky Europe (w języku angielskim).

Pismo od syndyka

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25