Aktualności

Kredyt konsumencki – “Przyjęcie nowej Dyrektywy to duży krok naprzód” – mówi Komisarz Kuneva.

Pełna harmonizacja tego obszaru na szczeblu Unii Europejskiej jest ważnym krokiem do ustanowienia warunków dla prawdziwego wewnętrznego rynku kredytów konsumenckich, z wysokim poziomem ochrony konsumenta w wymiarze krajowym i transgranicznym.

Dyrektywa gwarantuje, że konsument otrzyma, przed zawarciem umowy kredytowej, wszelkie informacje, dzięki którym może w pełni porównać różne oferty. Informacje te (odsetki, ilość i częstotliwość spłat, obowiązek dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowe opłaty) będą zawarte w nowym, ujednoliconym Europejskim Formularzu Informacji Kredytowej, którego będą zobowiązani używać wszyscy kredytodawcy.

Zostanie także wprowadzona nowa, jednolita metoda obliczania rocznej stopy procentowej (APR). Dzięki temu konsumenci będą mogli łatwo porównać różne oferty, zarówno banku tuż za rogiem jak i zagranicznego, używając jednej cyfry. Dyrektywa ustanawia także standardy prawa do odstąpienia od umowy kredytowej, tak aby konsumenci mogli rozmyślić się w ciągu 14 dni. Prawo do wcześniejszej spłaty (zawarte w obecnie obowiązującej Dyrektywie) zostało utrzymane i rozszerzone o gwarancję nie obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami.

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Kredyt konsumencki – “Przyjęcie nowej Dyrektywy to duży krok naprzód” – mówi Komisarz Kuneva.

Pełna harmonizacja tego obszaru na szczeblu Unii Europejskiej jest ważnym krokiem do ustanowienia warunków dla prawdziwego wewnętrznego rynku kredytów konsumenckich, z wysokim poziomem ochrony konsumenta w wymiarze krajowym i transgranicznym.

Dyrektywa gwarantuje, że konsument otrzyma, przed zawarciem umowy kredytowej, wszelkie informacje, dzięki którym może w pełni porównać różne oferty. Informacje te (odsetki, ilość i częstotliwość spłat, obowiązek dodatkowego ubezpieczenia, dodatkowe opłaty) będą zawarte w nowym, ujednoliconym Europejskim Formularzu Informacji Kredytowej, którego będą zobowiązani używać wszyscy kredytodawcy.

Zostanie także wprowadzona nowa, jednolita metoda obliczania rocznej stopy procentowej (APR). Dzięki temu konsumenci będą mogli łatwo porównać różne oferty, zarówno banku tuż za rogiem jak i zagranicznego, używając jednej cyfry. Dyrektywa ustanawia także standardy prawa do odstąpienia od umowy kredytowej, tak aby konsumenci mogli rozmyślić się w ciągu 14 dni. Prawo do wcześniejszej spłaty (zawarte w obecnie obowiązującej Dyrektywie) zostało utrzymane i rozszerzone o gwarancję nie obciążania konsumentów dodatkowymi opłatami.

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25