• W 2021 r. ECK otrzymało około 1500 zgłoszeń na problemy lotnicze, w 2022 r było ich prawie 2600!
  • 1 lipca startuje kampania informacyjno-edukacyjna ECK i UOKiK, która potrwa miesiąc.

W 2022 r. po bezpłatną i pozasądowo pomoc do Europejskiego Centrum Konsumenckiego zgłosiło się prawie 7000 osób, z czego 40% stanowiły zapytania związane z problemami lotniczymi. Biorąc pod uwagę utrzymującą się na wysokim poziomie liczbę mediacji w sektorze lotniczym, ECK wspólnie z UOKiK w okresie wakacji wychodzą z informacją do pasażera.

Od 1 lipca w wybranych pojazdach transportu zbiorowego w Warszawie, Poznaniu i Trójmieście oraz w niektórych portach lotniczych będą wyświetlane materiały informacyjne, które mają przypominać pasażerom o ich prawach. Kampania ma za zadanie informować, że w sytuacji opóźnionego i odwołanego lotu lub problemu z bagażem podróżujący mają określone uprawnienia, jak i obowiązki. Wskazuje również miejsce, gdzie pasażerowie mogą uzyskać potrzebne informacje oraz zwrócić się po pomoc w razie trudności w porozumieniu się z zagraniczną linią lotniczą.

Takim punktem jest m.in. działające przy UOKiK – Europejskie Centrum Konsumenckie, które pomaga w rozwiązywaniu problemów z zagranicznym przedsiębiorcą z innego kraju UE, Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.

Napisanie reklamacji jest proste!

Przy okazji kampanii ECK i UOKIK zachęcają do korzystania z bezpłatnych narzędzi, dostępnych na stronie konsument.gov.pl:

Kontakt – pomoc konsumentom

Sprawy transgranicznie z UE

Sprawy krajowe

Pobierz komunikat prasowy

Skip to content