Przykładowe sprawy

Zmiana planów

Konsument z Polski planował rozpoczęcie studiów w Kopenhadze. W związku z tym z wyprzedzeniem wpłacił zaliczkę w kwocie około 1600 euro prywatnej firmie wynajmującej pokoje studentom. Konsument był zmuszony z rezygnacji ze swoich planów. Udał się osobiście do biura duńskiego przedsiębiorcy, gdzie otrzymał zapewnienie, ze zwrócona mu zostanie cześć wpłaconej zaliczki. Niestety, po powrocie do Polski konsument bezskutecznie oczekiwał zwrotu. Przedsiębiorca zweryfikował swoje stanowisko i uznał, że rezygnacja została zbyt późno zgłoszona, co uprawnia go do zatrzymania całej zaliczki. Konsument złożył skargę do ECK Polska. Przy udziale polskiego i duńskiego centrum udało się doprowadzić do polubownego rozwiązania sprawy. Konsument otrzymał zwrot części zaliczki w kwocie 1000 euro. · 13 stycznia 2016 · 14:47