Powiązane usługi turystyczne

 

Powiązane usługi turystyczne, to takie, które przedsiębiorca turystyczny zasugeruje podróżnemu w uzupełnieniu usług już zakupionych (na przykład po wykupieniu przelotu, dodatkowe usługi turystyczne, które nabyć można przez powiązane linki na stronie internetowej linii lotniczej np. wynajem samochodu czy pokoju hotelowego).

Przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych są zobowiązani do informowania podróżnych, że nie kupują oni imprezy turystycznej oraz że za należyte wykonanie ich umów wyłączną odpowiedzialność ponoszą dostawcy poszczególnych usług turystycznych.

Ciężar dowodu

UWAGA: ciężar dowodu w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spoczywa na przedsiębiorcy turystycznym! Na konsumencie natomiast leży obowiązek dowodowy, jeżeli uważa, że usługa turystyczna nie została należycie wykonana.

Ponadto przedsiębiorcy ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, podobnie jak organizatorzy turystyki są zobowiązani do posiadania zabezpieczenia na wypadek niewypłacalności.

Do utworzenia powiązanych usług turystycznych dochodzi, jeżeli przedsiębiorca turystyczny ułatwia podróżnym nabywanie usług turystycznych:

  • przy okazji jednej wizyty lub kontaktu z jego punktem sprzedaży z możliwością dokonania wyboru i zapłaty odrębnie za każdą usługę turystyczną
  • lub w sposób ukierunkowany od innego przedsiębiorcy turystycznego w zakresie co najmniej jednej dodatkowej usługi turystycznej, jeżeli umowa z tym przedsiębiorcą turystycznym zostanie zawarta najpóźniej 24 godziny po potwierdzeniu rezerwacji pierwszej usługi turystycznej.

Jeżeli jednak wartość usługi bądź usług dodatkowych będzie stanowiła mniej niż 25% wartości połączonych elementów, wówczas powiązana usługa nie wystąpi.

Skip to content