Podróże pociągiem – prawa pasażerów

Prawa pasażerów kolei

Pociąg odwołany lub opóźniony o minimum 60 minut

  • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym
  • Prawo pasażera do opieki (napoje i posiłki adekwatne do czasu oczekiwania)
  • W przypadku konieczności pobytu przez jedną lub więcej nocy prawo do zakwaterowania oraz transferu pomiędzy hotelem a stacją, o ile jest to fizycznie możliwe
  • Prawo pasażera do odszkodowania, o ile pasażer nie skorzystał z prawa do zwrotu kosztów. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od długości opóźnienia i ceny biletu:
    1. 25% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego od 60 min do 119 min
    2. 50% ceny w przypadku opóźnienia wynoszącego powyżej 120 min.

Podstawa prawna

Rozporządzenie (WE) NR 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady.  W Polsce przepisy dotyczą wszystkich pociągów uruchamianych przez spółkę PKP Intercity, tj. TLK, IC, EIC, EIP, EC, EN oraz Przewozów Regionalnych, tj. IR, RE, IR BUS z wyjątkiem pociągów REGIO.

Uwaga:  Prawa przysługują pasażerom również w sytuacji, w której odwołanie bądź opóźnienie połączenia było spowodowane siłą wyższą np. złymi warunkami atmosferycznymi  lub klęską żywiołową, potwierdza to wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-509/11 ÖBB-Personenverkehr AG.

Reklamacja

1. Reklamację należy wysłać w formie pisemnej przedsiębiorcy wykonującemu połączenie kolejowe.

2. Jeżeli przedsiębiorca odrzuci reklamację lub nie odpowie, skargę na polskiego przewoźnika należy zgłosić do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego w formie pisemnej.

3. W przypadku odrzucenia reklamacji lub jej nie otrzymania, skargę na zagraniczną linię kolejową, zarejestrowaną na terenie innego kraju Unii Europejskiej, Norwegii oraz Islandii konsument może przekazać do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.

Termin przedawnienia

W przypadku zwrotu kosztów całkowicie bądź częściowo niewykorzystanego biletu skargę należy złożyć w terminie 1 roku od daty zdarzenia.

Pamiętaj

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast