Aktualności

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konsumenci w razie potrzeby mają możliwość korzystania z opieki medycznej na terenie Państw Unii. Istniejące przepisy wspólnotowe regulują kwestie dostępności do usług zdrowotnych, tak by obywatel unii nie został pozbawiony świadczeń społecznych, a jednocześnie nie korzystał z nich w kilku krajach jednocześnie. Instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich posługują się zunifikowanymi formularzami typu E-100.

Osoby wyjeżdżające do krajów Unii oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, powinny przed wyjazdem zadbać o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Od 01.01.2006 r. Karta zastąpiła formularzE-111. Można ją otrzymać na podstawie wniosku i dokumentu ubezpieczenia (ważna książeczka ubezpieczeniowa lub RMUA) w wojewódzkim oddziale NFZ. EKUZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach.

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa w celu odbycia tam uprzednio zaplanowanego leczenia lub badań diagnostycznych. Zgodę taką wydaje Prezes NFZ, na podstawie rozporządzenia nr 1408/71/EWG, jeżeli leczenie lub badanie nie mogą być udzielone w Polsce w terminie zwykle koniecznym w procesie leczenia. W przypadku, gdy danego leczenia nie wykonuje się w Polsce, wnioski należy kierować do Ministra Zdrowia. Wydaną zgodę potwierdza posiadanie przez pacjenta formularzaE-112.

Od początku czerwca w ramach serwisu internetowego Komisji Europejskiej działa europejski portal tematyczny Zdrowie-UE http://health.europa.eu Portal skierowany jest do obywateli Unii Europejskiej, pacjentów, pracowników służby zdrowia i administracji.

Więcej informacji:

Karolina Tołwińska

Europejskie Centrum Konsumenckie

Tel. 022 55 60 248

E-mail.karolina.tolwinska@konsument.gov.pl

www.konsument.gov.pl

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej konsumenci w razie potrzeby mają możliwość korzystania z opieki medycznej na terenie Państw Unii. Istniejące przepisy wspólnotowe regulują kwestie dostępności do usług zdrowotnych, tak by obywatel unii nie został pozbawiony świadczeń społecznych, a jednocześnie nie korzystał z nich w kilku krajach jednocześnie. Instytucje ubezpieczeniowe państw członkowskich posługują się zunifikowanymi formularzami typu E-100.

Osoby wyjeżdżające do krajów Unii oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii, powinny przed wyjazdem zadbać o wyrobienie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Od 01.01.2006 r. Karta zastąpiła formularzE-111. Można ją otrzymać na podstawie wniosku i dokumentu ubezpieczenia (ważna książeczka ubezpieczeniowa lub RMUA) w wojewódzkim oddziale NFZ. EKUZ potwierdza prawo do świadczeń zdrowotnych w nagłych przypadkach.

Od 1 maja 2004 r. osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia uzyskały prawo do ubiegania się o zgodę na udanie się do innego państwa w celu odbycia tam uprzednio zaplanowanego leczenia lub badań diagnostycznych. Zgodę taką wydaje Prezes NFZ, na podstawie rozporządzenia nr 1408/71/EWG, jeżeli leczenie lub badanie nie mogą być udzielone w Polsce w terminie zwykle koniecznym w procesie leczenia. W przypadku, gdy danego leczenia nie wykonuje się w Polsce, wnioski należy kierować do Ministra Zdrowia. Wydaną zgodę potwierdza posiadanie przez pacjenta formularzaE-112.

Od początku czerwca w ramach serwisu internetowego Komisji Europejskiej działa europejski portal tematyczny Zdrowie-UE http://health.europa.eu Portal skierowany jest do obywateli Unii Europejskiej, pacjentów, pracowników służby zdrowia i administracji.

Więcej informacji:

Karolina Tołwińska

Europejskie Centrum Konsumenckie

Tel. 022 55 60 248

E-mail.karolina.tolwinska@konsument.gov.pl

www.konsument.gov.pl

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25