Niedawna decyzja TSUE po raz kolejny wyraźnie wzmocniła prawa pasażerów linii lotniczych. Jeśli lot zostanie odwołany lub znacznie opóźniony z powodu zapowiedzianego strajku personelu linii lotniczej, pasażerom może przysługiwać odszkodowanie.

Sprawa dotyczy sporu, do którego doszło w Skandynawii. Pasażer, który nie mógł skorzystać z lotu SAS z Oslo do Sztokholmu z powodu strajku pilotów w kwietniu 2019 r., zażądał odszkodowania w wysokości 250 euro. W wyniku kilkudniowej przerwy w pracy odwołano ponad 4 000 lotów w Skandynawii, a około 400 000 pasażerów poniosło z tego tytułu konsekwencje.

Czy zorganizowany strajk pilotów to nadzwyczajna okoliczność?

Zgodnie z rozporządzeniem UE dot. praw pasażerów linii lotniczych przewoźnik nie musi wypłacać odszkodowania, jeżeli opóźnienie lub odwołanie było wynikiem tzw.  „nadzwyczajnej okoliczności”. Jednak zgodnie z nowym orzeczeniem TSUE linie lotnicze nie mogą wykorzystywać tej argumentacji, jeśli strajk pracowników linii lotniczej został zorganizowany zgodnie z prawem. 

To, co należy rozumieć jako nadzwyczajną okoliczność, zostało zdefiniowane w rozporządzeniu UE 261/2004 w następujący sposób: „… okoliczności, których nie można było uniknąć, mimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków”. Definicja nie jest jednak precyzyjna, co umożliwia jej interpretację w różny sposób.

TSUE potwierdza, że ​​strajk w Skandynawii w niniejszej sprawie nie był nadzwyczaj okolicznością: Strajk którego celem jest uzyskanie podwyżki wynagrodzenia pilotów, zmiany ich godzin pracy, a także większej przewidywalności w zakresie czasu pracy, stanowi wydarzenie wpisujące się w ramy normalnego wykonywania działalności linii lotniczej, w szczególności gdy taki strajk jest zorganizowany w ramach prawa.

W tym miejscu należy jeszcze raz przypomnieć, że TSUE orzekł już podobnie w 2018 r. W sprawie „dzikiego” – czyli niezgłoszonego – strajku:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0195&from=DE.

Strajki lotnicze rzeczywiście nie są szczególnie rzadkie w świecie linii lotniczych, a nieporozumienia między liniami lotniczymi a ich pracownikami należy traktować jako ryzyko prowadzenia działalności.

Więcej nt. praw pasażera

Decyzja TSUE wyznacza zatem nowy standard postępowania w przyszłych sporach dotyczących strajków.

Więcej: Decyzja TSUE w sprawie C‑28/20  

Więcej nt. praw pasażerów: Opóźnione i odwołane loty – prawa pasażera