Odwołany lot

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym.
 • Prawo do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i maile.
 • Zakwaterowanie w hotelu oraz transportu między lotniskiem a hotelem,  gdy występuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy.
 • Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności lub pasażerowie zostali poinformowani o odwołaniu lotu przynajmniej na 2 tygodnie przed planowanym lotem.
 • Pasażerowie mogą rezygnować z lotu i uzyskać zwrot pełnych kosztów lub przebukować lot, na pierwszy możliwy termin. Zmian można dokonać za pośrednictwem linków załączonych w mailu informacyjnym, na stronie internetowej, czy kontaktując się z centrum obsługi klienta.
 • Jeżeli pasażerowie zdecydują się na przebukowanie na kolejny lot. Linia lotnicza obsługująca opóźniony lot powinna zapewnić im opiekę w czasie oczekiwania na lot zastępczy. Instrukcję powinni pasażerom przekazać pracownik linii lotniczej lub lotniska obsługujący dany lot. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu na podstawie kopii paragonów / faktury.
 • Jeżeli lot został odwołany z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni, może przysługiwać Ci odszkodowanie (czytaj poniżej).
 • Złe warunki atmosferyczne;
 • Klęski żywiołowe;
 • Strajki strony trzeciej, np. personelu lotniska;
 • Destabilizacja polityczna
 • Zagrożenie bezpieczeństwa;
 • Ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego;
 • Uderzenia ptaków (zderzenie samolotu z ptakiem);
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu.

Opóźniony lot

 • Przy opóźnieniu powyżej 2 godzin (patrz tabela „Prawo do opieki – opóźniony lot”) : posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i dwa maile.
  Zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem
 • Prawo do zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, jeżeli opóźnienie wyniesie ponad 5 godzin.
 • W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem – prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności.

Prawo do opieki przysługuje pasażerom w przypadku opóźnienia lotu o:

Długość opóźnieniaDługość trasy 
od 2 godz.loty do 1500 km
od 3 godz.loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km
od 4 godz.wszystkie inne loty

Po upływie wskazanego w tabeli czasu przedstawiciel linii lotniczych / lotniska powinien zaopatrzyć oczekujących pasażerów w posiłki i napoje/ vouchery adekwatne do czasu oczekiwania. Jeżeli opieka nie zostanie zagwarantowana, a pasażer samodzielnie poniesie ww. koszty, może domagać się zwrotu od linii lotniczej na podstawie kopii paragonów lub faktur.

W przypadku, gdy następuje konieczność dłuższego oczekiwania lot zastępczy (w czasie nocy). Przedstawiciel linii lotniczych / lub lotniska powinien poinstruować pasażerów o noclegu oraz transporcie z i do hotelu. Jeżeli linia lotnicza nie zapewni noclegu ani transportu do hotelu, pasażer może domagać się zwrotu pieniędzy na podstawie kopii paragonów / faktury.

Odszkodowanie za opóźniony lot może przysługiwać pasażerom, którzy dotarli do miejsca docelowego minimum 3 godziny po planowanym czasie.

Przewoźnik zwolniony jest z wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Wysokość odszkodowania za opóźniony lot jest uzależniona od długości lotu:

Długość trasy Wysokość odszkodowania
loty do 1500 km250 euro
loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km400 euro
wszystkie inne loty600 euro
 • Złe warunki atmosferyczne;
 • Klęski żywiołowe;
 • Strajki strony trzeciej, np. personelu lotniska;
 • Destabilizacja polityczna
 • Zagrożenie bezpieczeństwa;
 • Ograniczenia w kontroli ruchu lotniczego, np. zamknięcie pasa startowego;
 • Uderzenia ptaków (zderzenie samolotu z ptakiem);
 • Ukryte wady produkcyjne samolotu.

Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia lotu może przysługiwać konsumentom, którzy przylecieli do miejsca docelowego przynajmniej z 3 godzinnym opóźnieniem w stosunku do planowanego czasu lądowania.

W celu uzyskania odszkodowania należy złożyć reklamację przewoźnikowi obsługującemu opóźniony lot. Wysokość odszkodowania można wyliczyć za pomocą Kalkulatora praw pasażera.

Reklamację należy wysłać w formie pisemnej. Zachowując potwierdzenie. Zestawienie formularzy reklamacyjnych najpopularniejszych europejskich przewoźników lotniczych znajduje się na stronie ECK Polska:

W reklamacji do linii lotniczej należy wskazać dane lotu oraz kwotę, której się domagamy. Nie jest obowiązkowe podanie podstawy prawnej.

Jeżeli linia lotnicza odmówi wypłaty lub nie odpowie na naszą reklamację w ciągu 30 dni. Konsument może zwrócić się o pomoc:

 • w przypadku lotów odbywających się z Polski – do Rzecznika Prawa Pasażera lub
 • jeżeli linia lotnicza jest zarejestrowana w innym kraju UE do ECK Polska
 • w przypadku lotów odbywających się z innych lotnisk w UE, do organu NEB, z kraju, z którego zaplanowany był wylot odwołanego samolotu. Uwaga nie wszystkie organy NEB rozpatrują skargi indywidualnych konsumentów.

Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych.

Odmowa przyjęcia na pokład (overboking)

Niewpuszczenie na pokład wynikające z braku miejsc. Najczęściej jest skutkiem sprzedaży zbyt dużej ilości miejsc przez linię lotniczą. 

 • Prawo do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne, dwa maile
 • Prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia
 • Zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem
 • Odszkodowania od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy)
 • Przewoźnik lotniczy powinien  najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym.

W przypadku overbookingu nie mamy do czynienia z nadzwyczajnymi sytuacjami. Inna sytuacją jest odmowa przyjęcia na pokład. Jeżeli wynika ona z winy pasażera np. złego zachowania, podróży z ospą bądź inną choroba zakaźną – linia lotnicza nie ma obowiązku wypłaty odszkodowania.

Wysokość odszkodowania za overbooking jest uzależniona od długości lotu:

Długość trasy Wysokość odszkodowania
loty do 1500 km250 euro
loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km400 euro
wszystkie inne loty600 euro

Przedawnienie roszczeń

 • Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania.
 • Ustawa prawo lotnicze wskazuje roczny termin (polskie prawo).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa właściwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficjalnej siedziby przewoźnika lotniczego. Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.
Skip to content