Opóźniony, odwołany lot / odmowa przyjęcia na pokład

 

Odwołany lot – jakie mam prawa?

 • Zwrot kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym
 • Prawo do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i maile
 • Zakwaterowanie w hotelu,  gdy występuje konieczność dłuższego oczekiwania na lot zastępczy oraz transportu między lotniskiem a hotelem
 • Prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności

 

Opóźniony lot

 • Prawa do opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne i dwa maile.
  Prawo do opieki przysługuje, gdy:

Długość opóźnienia

Długość trasy 

od 2 godz.

od 3 godz.

od 4 godz.

loty do 1500 km

loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km

wszystkie inne loty

 • Zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem
 • Prawo do zwrotu kosztu biletu bądź zaoferowanie innego połączenia z punktem docelowym, jeżeli opóźnienie wyniesie ponad 5 godzin.
 • W przypadku przybycia do miejsca docelowego z co najmniej 3 godzinnym opóźnieniem – prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro, chyba że lot został odwołany z powodu nadzwyczajnych okoliczności

 

Odmowa przyjęcia na pokład

pasażerowie mają prawo do:

 • Opieki: posiłki i napoje w ilościach adekwatnych do czasu oczekiwania, dwie rozmowy telefoniczne, dwa maile
 • Prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia
 • Zakwaterowanie w hotelu, gdy występuje konieczność oczekiwania przez jedną lub więcej nocy na lot zastępczy oraz transport między lotniskiem a hotelem
 • Odszkodowania od 250 do 600 euro (w zależności od długości trasy),

Przewoźnik lotniczy powinien  najpierw wezwać ochotników do rezygnacji z ich rezerwacji w zamian za korzyści na warunkach uzgodnionych pomiędzy danym pasażerem a przewoźnikiem lotniczym. Ponadto pasażerom przysługuje:

 • Prawo do wyboru pomiędzy zwrotem kosztów biletu a podróżą do miejsca docelowego według zmienionego połączenia

 

Odszkodowanie za opóźniony odwołany lot lub overbooking

Wysokość odszkodowania może zostać pomniejszona o 50 % jeżeli pasażerowi zaoferowano alternatywny lot do jego miejsca docelowego, a czas przylotu nie przekracza planowanego czasu lądowania:

 1. o 2 godziny w przypadku wszystkich lotów o długości do 1500 km; lub
 2. o 3 godziny w przypadku wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km i wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km; lub
 3. o 4 godziny w przypadku wszystkich innych lotów”

Wysokość odszkodowania jest uzależniona od długości lotu.

Długość trasy

Wysokość odszkodowania

loty do 1500 km

loty w UE dłuższe niż 1500 km i inne loty o długości pomiędzy 1500 a 3500 km

wszystkie inne loty

250 euro

400 euro

600 euro

Podstawa prawna

 

Reklamacja

 1. Reklamację w formie pisemnej należy wysłać do przewoźnika, który wykonywał opóźniony /odwołany lot. Warto zachować dowód wysłania skargi ( np. mail/ potwierdzenie przyjęcia / polecenia nadania przesyłki pocztowej). Linia lotnicza powinna udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. W polskich przepisach brak odpowiedzi ww. terminie jest różnoznaczny z uznaniem reklamacji.
 2. W sytuacji gdy przewoźnik odmawia zaspokojenia roszczeń, konsument może się zwrócić o pomoc do organu sieci NEB (właściwy dla kraju wylotu).
 3. Jeżeli organ sieci NEB nie wydaje decyzji w sprawach indywidualnych, o pomoc (w sprawach transgranicznych) można się zwrócić do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce. Skargi rozpatruje również podmiot pozasądowego rozwiązywania sporów (ADR) Rzecznik Praw Pasażerów.

Przedawnienie roszczeń

 • Rozporządzenie (WE) 261/2004 nie wskazuje terminu, w jakim pasażerowie powinni domagać się wypłaty odszkodowania.
 • Ustawa prawo lotnicze wskazuje roczny termin (polskie prawo).
 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 (Rzym I) – art. 5, jeżeli w umowie przewozu osób nie dokonano wyboru prawa właściwego, stosuje się przepisy kraju, w którym podróżny ma miejsce zwykłego pobytu, o ile lot odbywa się “z” lub “do” tego kraju, w innym wypadku stosuje się przepisy kraju, oficjalnej siedziby przewoźnika lotniczego.Jeżeli jednak linia lotnicza w regulaminie dokonała wyboru prawa właściwego (najczęściej jest to kraj głównej siedziby firmy), wówczas pasażerom może przysługiwać nawet kilkuletni okres na dochodzenie roszczeń.

 

Pamiętaj

 • Nadzwyczajne okoliczności (destabilizacja polityczna, warunki meteorologiczne, zagrożenia bezpieczeństwa lotu, strajki, nieoczekiwane wady samolotu) zwalniają przewoźnika z wypłaty odszkodowania.
 • Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot przysługuje również w przypadku lotów czarterowych.
 • Zobacz: Skargi na niemieckie linie lotnicze do ECC-Net  – wykaz podstawowych informacji i dokumentów przygotowany przez ECK Niemcy i ECK Polska
 • Odszkodowanie oraz prawo do opieki nie obowiązują jeżeli odmowa przyjęcia na pokład jest racjonalnie uzasadniona, w szczególności przyczynami związanymi ze zdrowiem pasażera, wymogami bezpieczeństwa lub niewłaściwymi dokumentami podróżnymi