Aktualności

Mądry konsument przed urlopem

Badania Instytutu Turystyki potwierdzają, że Polacy coraz chętniej odbywają podróże zagraniczne. Według raportu IT – “Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku” (www.intur.com.pl) pomimo recesji obserwowanej praktycznie od połowy zeszłego roku odnotowano ponad 50 mln wyjazdów Polaków za granicę, co stanowi wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2007. Wśród tylu osób przekraczających granicę Polski w 2008 roku aż 7,6 mln stanowili turyści (o 700 tys. więcej niż w roku poprzednim). Choć we wstępnych podsumowaniach pierwszego kwartału 2009 roku można doszukiwać się efektów kryzysu ekonomicznego (8,4 mln wyjazdów Polaków za granicę – o 20% mniej niż w analogicznym okresie 2008), szczyt wyjazdów zagranicznych przypadnie dopiero na lipiec i sierpień i wielu polskich konsumentów skorzysta z wypoczynku za granicą.

Wśród ponad 26 tys. skarg zarejestrowanych w ubiegłym roku przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), której członkiem jest również ECK Polska, ponad 16% przypadków dotyczyło kłopotów z przewoźnikiem i bagażem (rok wcześniej było to 20%). W porównaniu z rokiem 2007 aż dwukrotnie – z 4% do 8% – wzrosła liczba skarg związanych ze świadczeniami typu timeshare i “kluby wakacyjne”. Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce wpłynęło 1 045 skarg w 2008 roku, z czego 25% dotyczyło naruszenia praw pasażera, a 20% problemów z bagażem. Statystyczny szczyt skarg “turystycznych” wpływających do ECK Polska przypadnie po wakacjach.

Znajomość przysługujących praw i świadome z nich korzystanie może pomóc w uniknięciu stresujących sytuacji i niepotrzebnych problemów, a tym samym sprawić, że urlop będzie jeszcze bardziej udany. Dlatego w trosce o podróżujących konsumentów i ich udane wakacyjne wyjazdy, Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina najważniejsze prawa i obowiązki podróżującego konsumenta w kontekście usług hotelowych, timesharingu, wynajmu samochodów za granicą i podróży samolotem (patrz załącznik poniżej: Konsument przed urlopem).

Przypominamy również, że w razie nieprzewidzianych sytuacji i problemów turysta-konsument, jako słabszy uczestnik rynku może zwrócić się do odpowiednich instytucji zajmujących się ochroną jego praw i interesów:

  1. gdy zagraniczne biuro podróży nie odpowie na reklamację, gdy reklamacja zagubionego lub zniszczonego przez europejskie linie lotnicze bagażu nie przyniosła skutku lub zagraniczny przedsiębiorca nie wywiązał się z umowy wynajmu samochodu – w dochodzeniu praw i roszczeń konsumentów wspiera Europejskie Centrum Konsumenckie, www.konsument.gov.pl;
  2. gdy lot jest opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład – poszkodowanym pasażerom pomocy udzieli Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl;
  3. gdy działające w Polsce biuro podróży nie odpowiada na reklamację dłużej niż 30 dni – o skontrolowanie przedsiębiorcy można zwrócić się do wojewódzkiego urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy;
  4. gdy spór dotyczy krajowego biura podróży – porady i pomocy prawnej udzielą Rzecznicy Konsumentów i organizacje konsumenckie.

 

Najważniejsze prawa i obowiązki konsumenta-turysty – Konsument przed urlopem (załącznik).

· 1 grudnia 2017 · 00:00
Aktualności, Archiwum

Mądry konsument przed urlopem

Badania Instytutu Turystyki potwierdzają, że Polacy coraz chętniej odbywają podróże zagraniczne. Według raportu IT – “Krajowe i zagraniczne wyjazdy Polaków w 2008 roku” (www.intur.com.pl) pomimo recesji obserwowanej praktycznie od połowy zeszłego roku odnotowano ponad 50 mln wyjazdów Polaków za granicę, co stanowi wzrost o 5,6% w stosunku do roku 2007. Wśród tylu osób przekraczających granicę Polski w 2008 roku aż 7,6 mln stanowili turyści (o 700 tys. więcej niż w roku poprzednim). Choć we wstępnych podsumowaniach pierwszego kwartału 2009 roku można doszukiwać się efektów kryzysu ekonomicznego (8,4 mln wyjazdów Polaków za granicę – o 20% mniej niż w analogicznym okresie 2008), szczyt wyjazdów zagranicznych przypadnie dopiero na lipiec i sierpień i wielu polskich konsumentów skorzysta z wypoczynku za granicą.

Wśród ponad 26 tys. skarg zarejestrowanych w ubiegłym roku przez Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich (ECC-Net), której członkiem jest również ECK Polska, ponad 16% przypadków dotyczyło kłopotów z przewoźnikiem i bagażem (rok wcześniej było to 20%). W porównaniu z rokiem 2007 aż dwukrotnie – z 4% do 8% – wzrosła liczba skarg związanych ze świadczeniami typu timeshare i “kluby wakacyjne”. Do Europejskiego Centrum Konsumenckiego w Polsce wpłynęło 1 045 skarg w 2008 roku, z czego 25% dotyczyło naruszenia praw pasażera, a 20% problemów z bagażem. Statystyczny szczyt skarg “turystycznych” wpływających do ECK Polska przypadnie po wakacjach.

Znajomość przysługujących praw i świadome z nich korzystanie może pomóc w uniknięciu stresujących sytuacji i niepotrzebnych problemów, a tym samym sprawić, że urlop będzie jeszcze bardziej udany. Dlatego w trosce o podróżujących konsumentów i ich udane wakacyjne wyjazdy, Europejskie Centrum Konsumenckie przypomina najważniejsze prawa i obowiązki podróżującego konsumenta w kontekście usług hotelowych, timesharingu, wynajmu samochodów za granicą i podróży samolotem (patrz załącznik poniżej: Konsument przed urlopem).

Przypominamy również, że w razie nieprzewidzianych sytuacji i problemów turysta-konsument, jako słabszy uczestnik rynku może zwrócić się do odpowiednich instytucji zajmujących się ochroną jego praw i interesów:

  1. gdy zagraniczne biuro podróży nie odpowie na reklamację, gdy reklamacja zagubionego lub zniszczonego przez europejskie linie lotnicze bagażu nie przyniosła skutku lub zagraniczny przedsiębiorca nie wywiązał się z umowy wynajmu samochodu – w dochodzeniu praw i roszczeń konsumentów wspiera Europejskie Centrum Konsumenckie, www.konsument.gov.pl;
  2. gdy lot jest opóźniony, odwołany lub odmówiono przyjęcia na pokład – poszkodowanym pasażerom pomocy udzieli Komisja Ochrony Praw Pasażerów przy Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, www.ulc.gov.pl;
  3. gdy działające w Polsce biuro podróży nie odpowiada na reklamację dłużej niż 30 dni – o skontrolowanie przedsiębiorcy można zwrócić się do wojewódzkiego urzędu marszałkowskiego właściwego dla miejsca siedziby przedsiębiorcy;
  4. gdy spór dotyczy krajowego biura podróży – porady i pomocy prawnej udzielą Rzecznicy Konsumentów i organizacje konsumenckie.

 

Najważniejsze prawa i obowiązki konsumenta-turysty – Konsument przed urlopem (załącznik).

Tagi: · 1 grudnia 2014 · 13:25